August 2018

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ဘင္းမ္စတက္ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္
Post date : 31-08-2018

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ဘင္းမ္စတက္ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ သီရိလကၤာဒီမိုကရက္တစ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံသမၼတ တို႔ေတြဆံု
Post date : 31-08-2018

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ သီရိလကၤာဒီမိုကရက္တစ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံသမၼတ တို႔ေတြဆံု

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ျမန္မာႏုိင္ငံပုိင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္တည္ေထာင္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ စတုတၳအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား
Post date : 31-08-2018

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ျမန္မာႏုိင္ငံပုိင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္တည္ေထာင္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ စတုတၳအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ နီေပါဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံု
Post date : 31-08-2018

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ နီေပါဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံု

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူရာေနရာအား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ
Post date : 30-08-2018

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူရာေနရာအား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ၊ ပင္မေရပိုလႊဲနိမ့္က်ပ်က္စီးမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရဝင္ေရာက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ
Post date : 30-08-2018

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ၊ ပင္မေရပိုလႊဲနိမ့္က်ပ်က္စီးမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရဝင္ေရာက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ နီေပါဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရိွ
Post date : 29-08-2018

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ နီေပါဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရိွ

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ျမန္မာႏိုင္ငံ MSME စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစစ္တမ္း(၂၀၁၇) အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား
Post date : 29-08-2018

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ျမန္မာႏိုင္ငံ MSME စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစစ္တမ္း(၂၀၁၇) အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ နီေပါဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ဘင္းမ္စတက္ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ခြာ
Post date : 29-08-2018

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ နီေပါဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ဘင္းမ္စတက္ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ခြာ

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေတာင္ငူခ႐ိုင္အတြင္းရွိ စြန္႔လႊတ္ေျမ (၄၈၁ ဒသမ ၉၃)အား မူလေတာင္သူမ်ား လက္၀ယ္သို႔ ပုံစံ(၃)မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား
Post date : 27-08-2018

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေတာင္ငူခ႐ိုင္အတြင္းရွိ စြန္႔လႊတ္ေျမ (၄၈၁ ဒသမ ၉၃)အား မူလေတာင္သူမ်ား လက္၀ယ္သို႔ ပုံစံ(၃)မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

Pages