September 2018

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း
Post date : 29-09-2018

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း (အမိန္႔အမွတ္၊ ၃၄/၂၀၁၈)
Post date : 29-09-2018

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း (အမိန္႔အမွတ္၊ ၃၄/၂၀၁၈)

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ အမ်ိဳးသားအဆင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ ဆ႒မအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား
Post date : 29-09-2018

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ အမ်ိဳးသားအဆင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ ဆ႒မအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ - ၂၀၁၈ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား
Post date : 27-09-2018

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ - ၂၀၁၈ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံသမၼတကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး
Post date : 27-09-2018

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံသမၼတကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံထူေထာင္ျခင္း ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္
Post date : 26-09-2018

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံထူေထာင္ျခင္း ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပညာေရးဘြဲ႕ (၅) ႏွစ္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂) ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႁမြက္ၾကားသည့္ ၾသဝါဒအမွာစကား
Post date : 26-09-2018

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပညာေရးဘြဲ႕ (၅) ႏွစ္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂) ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႁမြက္ၾကားသည့္ ၾသဝါဒအမွာစကား

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ မသန္စြမ္းသူမ်ားအက်ဳံးဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား
Post date : 26-09-2018

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ မသန္စြမ္းသူမ်ားအက်ဳံးဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပညာေရးဘြဲ႕ (၅)ႏွစ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂)မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ၾသ၀ါဒ အမွာစကား ေျပာၾကား
Post date : 26-09-2018

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပညာေရးဘြဲ႕ (၅)ႏွစ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂)မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ၾသ၀ါဒ အမွာစကား ေျပာၾကား

Pages