January 2019

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး အမိန္႔အမွတ္၊ ၅ /၂၀၁၉ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း
Post date : 31-01-2019

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး
အမိန္႔အမွတ္၊ ၅ /၂၀၁၉
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး အမိန္႔အမွတ္၊ ၄/၂၀၁၉ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးျခင္း
Post date : 31-01-2019

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး
အမိန္႔အမွတ္၊ ၄/၂၀၁၉
ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ထံ ဟန္ေဂရီႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္
Post date : 31-01-2019

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ထံ ဟန္ေဂရီႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ထံ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္
Post date : 31-01-2019

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ထံ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္၊ ၄ / ၂၀၁၉
Post date : 29-01-2019

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္၊ ၄ / ၂၀၁၉

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေဒသတြင္း မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္္အေရး ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္
Post date : 29-01-2019

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေဒသတြင္း မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္္အေရး ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ေကာ့ေသာင္းခ႐ုိင္အတြင္း ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း သယံဇာတစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတို႔အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ
Post date : 28-01-2019

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ေကာ့ေသာင္းခ႐ုိင္အတြင္း ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း သယံဇာတစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတို႔အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား(MSMEs )၏ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲ (တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား
Post date : 26-01-2019

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ
နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား(MSMEs )၏ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲ (တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ
Post date : 25-01-2019

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မွန္ကန္ေရးႏွင့္အရည္အေသြးျပည့္ဝေရး ဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂၀၁၉) အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား
Post date : 25-01-2019

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မွန္ကန္ေရးႏွင့္အရည္အေသြးျပည့္ဝေရး ဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂၀၁၉) အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Pages