ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ (၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ (၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဦးသန္႔စင္အား လမ္းၫႊန္မွာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္
ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္
ဦးသန္႔စင္အား လမ္းၫႊန္မွာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ဇနီးေဒၚခ်ဳိခ်ဳိတုိ႔ နဝင္းျပည့္ဆုေတာင္းျပည့္ လာဘ္ေပးရန္ကာ နဂါး႐ံုဘုရားႀကီး၏ ဌာပနာေတာ္သြင္း မဟာမဂၤလာအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၾကည္ညိဳ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ဇနီးေဒၚခ်ဳိခ်ဳိတုိ႔ နဝင္းျပည့္ဆုေတာင္းျပည့္ လာဘ္ေပးရန္ကာ နဂါး႐ံုဘုရားႀကီး၏ ဌာပနာေတာ္သြင္း မဟာမဂၤလာအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၾကည္ညိဳ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ထံ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္  ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ထံ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ထံ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ထံ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ထံ ၾသစေၾတးလ်ဓနသဟာယႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ထံ ၾသစေၾတးလ်ဓနသဟာယႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ စံုညီအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ စံုညီအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး တက္ေရာက္

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး တက္ေရာက္

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ႏိုင္ငံအဆင့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ ႒မအႀကိမ္အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Pages