ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယတြင္ ေျပာၾကားသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား

Printer-friendly versionSend by email