ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယတြင္ ေျပာၾကားသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား

Printer-friendly versionSend by email