ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ထံမွ (၇၁) နွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ (၂ဝ၁၉ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ဝ ရက္)

Printer-friendly versionSend by email