ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ထံမွ (၆၇) ႏွစ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္)

Printer-friendly versionSend by email