ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ထံမွ (၇၂) နွစ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ (၂ဝ၁၉ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္)

Printer-friendly versionSend by email