ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ထံမွ (၇၂) နွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ (၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္)

Printer-friendly versionSend by email