ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ကထိန္သကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ က်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

“တိုင္ၾကားေပးပို႔လာေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးသတင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ရရွိမႈမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း” (သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္၊ ၁၉ /၂၀၁၈)

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုတုိ႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ
ေျမာက္ဦးခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ စြန္႔လႊတ္ေျမအား မူလေတာင္သူမ်ားလက္၀ယ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား
စစ္ေတြၿမိဳ႕ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စုံသုံးစီမံကိန္းႏွင့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ MSME လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျပပြဲၿပိဳင္ပြဲ(၂၀၁၈) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္

Pages