ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဟားခါးၿမိဳ႕ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

Printer-friendly versionSend by email

 

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၁

ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိေနေသာဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးဇိုဘြဲ႕၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေမ ၁၉ ရက္တြင္ ညပိုင္းတြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အျခားေသာျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္ အစစအရာရာ၌မ်ားစြာ ေနာက္က်ေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ထဲမွာပင္ ပထမအႀကိမ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုေျမာက္ပိုင္းသို႔ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းခ်င္းျပည္နယ္၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ သစ္အျဖစ္ဆူရ္ဘုန္(ဖလမ္း)ေလဆိပ္သစ္ကိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ တက္ညီလက္ညီပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတစ္ဦးကတင္ျပရာသက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲေနမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ေရေပးေဝေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈမ်ားကိုျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔က ရွင္းလင္းတင္ျပ ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဒုတိယသမၼတကေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေပးၿပီးေတြ႕ဆုံပြဲကို႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

ဒုတိယသမၼတႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၂၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ႐ႈခင္းသာေမၽွာ္စင္သို႔ ေရာက္ရွိရာတာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေမၽွာ္စင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးေနမႈႏွင့္ ခ်င္း႐ိုးရာတံခါးတပ္ဆင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလိုက္လံ ရွင္းလင္းျပသၾက သည္။

ထို႔ေနာက္ ဟားခါး- ဂန္႔ေဂါလမ္းေပၚရွိမိုင္တိုင္ အမွတ္ ၁၇/ ၅ အနီးေတာင္ၿပိဳေရွာင္ကြင္းလမ္းအျဖစ္ တံတားတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ေနရာကိုၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး ေတာင္ၿပိဳက်မႈ မ်ားမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေျမထိန္းနံရံမ်ားတြင္ ဗတီဘာျမက္မ်ိဳးစိုက္ပ်ိဳးသြားရန္ မွာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ လမ္သုတ္႐ြာအနီးရွိလမ္းအထူးအဖြဲ႕(၁၂)၏ ရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ ျပည္နယ္လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြဋ္ကဟားခါး - ဂန္႔ေဂါ- ပုလဲ- မုံ႐ြာလမ္းအားအဆင့္ျမႇင့္တင္ေနမႈ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတို႔အားအဓိကဆက္သြယ္ေပးသည့္ ဟားခါး- မတူပီလမ္းႏွင့္ မတူပီ- ပလက္ဝလမ္းမ်ားအားဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ကတၱရာႏွင့္ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ လမ္းပိုင္းတစ္ေလ်ာက္၌ ေျမၿပိဳက်မႈမ်ားကာကြယ္ေရးအတြက္ ေျမထိန္းနံရံမ်ားႏွင့္ ေရႏႈတ္ ေျမာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေနမႈ၊ မိုးရာသီတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ယာယီလမ္းပိတ္ ဆို႔မႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါကအခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီရွင္းလင္း ႏိုင္ေရးအတြက္ စက္ယႏၲရားမ်ားႀကိဳတင္စုဖြဲ႕ထားမႈတို႔ကိုရွင္းလင္းတင္ျပရာေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္ကျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဒုတိယသမၼတကလိုအပ္သည္မ်ား ကိုျဖည့္ဆည္းေပးၿပီးခ်င္းျပည္နယ္သည္ မိုးမ်ားသည့္ေဒသ ျဖစ္၍ ေတာင္ေပၚလမ္းမ်ား ေရရွည္ႀကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမီရန္ႏွင့္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားေကာင္းမြန္ရန္ အေရးႀကီးသျဖင့္အေလးထားေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းပိုင္းမ်ားတစ္ေလ်ာက္ရွိ ေျမထိန္းနံရံ မ်ားႏွင့္ အတူေဖာက္လုပ္ထားသည့္ ေရဆင္းေျမာင္းမ်ားပိတ္ဆို႔မႈမရွိေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္းမွာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ဟားခါး- ဂန္႔ေဂါ လမ္းပိုင္းအေျခအေနမ်ား ကိုေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ လုံေကၽြးေက်း႐ြာ၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက႐ိုးရာဓေလ့မ်ား အတိုင္းႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ ေလအြမ္(ခ)ေက်း႐ြာအနီးရွိဘုံ ဇုံးေဒသLungrangKlangထုံးေက်ာက္ေတာင္သို႔ ေရာက္ရွိရာျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးဝင္းႏိုင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိဘုံဇုံးေဒသထုံး ေက်ာက္ေတာင္အား အေသးစိတ္ျပန္လည္ တိုင္းတာျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈကိုရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ ဒုတိယသမၼတက ဤေဒသတြင္ ထုံးေက်ာက္ထုတ္ယူရရွိႏိုင္မႈဆန္းစစ္ ေတြ႕ရွိခ်က္ အရ တစ္ေန႔လ်င္ တန္ ၅၀၀၀ က် ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံတည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားေတြ႕ရွိရပါေႀကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါကခ်င္းျပည္နယ္သာမကဆက္စပ္ေနသည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရးတို႔အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊အဆိုပါတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ လိုအပ္ေသာဘိလပ္ေျမမ်ားကိုကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳင္ကေလးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးေက်ာက္ဆည္တို႔မွ သယ္ယူေနရသည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေလ်ာ့နည္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး(GDP)တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ အေလးထား စီမံေဆာင္႐ြက္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္းမွာၾကားသည္။

ဘုံဇုံးေဒသထုံးေက်ာက္ေတာင္၏ ဧရိယာ ၃၆ ဒသမ ၈ စတုရန္းကီလိုမီတာအတြင္းမွ သ-၂ ႏွင့္ သ-၃ အဆင့္ရွိ ထုံးေက်ာက္တန္ခ်ိန္ ၅၁၁ ဒသမ ၁၃ သန္းတန္ ထြက္ရွိမည္ဟုေျမျပင္ကြင္း ဆင္းတိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ သိရွိရၿပီး၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ဧရိယာမ်ားတြင္ ထုံးေက်ာက္ အေျမာက္အျမားထပ္မံေတြ႕ရွိႏိုင္သျဖင့္ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဘိလပ္ေျမႏွင့္အလွဆင္ ေက်ာက္ျပားစက္႐ုံစီမံကိန္းမ်ား ကိုေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတသည္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ ဘုံဇုံးေက်း႐ြာခန္းမသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုတင္ျပၾကရာျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတင္ျမင့္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ဇင္သန္႔ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကသည္။

ဒုတိယသမၼတကေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားစနစ္တက် ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္႐ြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ မိမိေဒသခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ေျပာၾကား၍ ေက်း႐ြာေနျပည္သူမ်ားအားခင္မင္ရင္းႏွီးစြာႏႈတ္ဆက္သည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဂန္႔ေဂါ- ပုလဲ- မုံ႐ြာအဓိကျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၏ လမ္းပိုင္းတစ္ေလ်ာက္ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေနမႈ၊ လမ္းပိုင္းႀကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာ မ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ အေျခအေနမ်ားကိုေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းၾကည့္႐ႈသည္။

ထို႔ေနာက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ မင္းတိုင္ပင္ေက်း႐ြာအနီးရွိ လမ္းဦးစီးဌာန ရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ေရာက္ရွိရာစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးျမင့္ဦးက မုံ႐ြာ- ပုလဲ- ဂန္႔ေဂါလမ္းသည္ အာဆီယံ- အာရွ အ‌ေ၀း‌ြေပးလမ္းမႀကီးတြင္ ပါဝင္ၿပီးအရွည္ ၆၇ မိုင္ရွိ၍ လမ္း၏ ၂၀ မိုင္ ၅ ဖာလုံအား ၁၂ ေပအက်ယ္မွ ၁၈ ေပအက်ယ္သို႔ လမ္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ၊ လမ္းပိုင္းေပၚရွိတံတားမ်ားအား သတ္မွတ္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ လိုအပ္ေနမႈ၊ ေတာင္ေပၚလမ္းပိုင္းမ်ား အားေျမၿပိဳက်မႈမွကာကြယ္ရန္ ေျမထိန္းနံရံမ်ားတည္ေဆာက္ သြားရန္ လိုအပ္မႈ၊ ေတာင္ေပၚလမ္းပိုင္းရွိအတက္ - အဆင္းခက္ခဲသည့္ေနရာမ်ားအားကိုးရီးယားႏိုင္ငံအကူအညီျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ၎လမ္းပိုင္းေနရာမ်ားကိုကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္မႈတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္က ဌာနမွပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္း ေနမႈမ်ားကို ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဒုတိယသမၼတကလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာဘ႑ာေငြလ်ာထား တင္ျပသြားရန္၊ ရရွိလာသည့္ ဘ႑ာေငြကိုလည္းေလလြင့္မႈမရွိေအာင္ စနစ္တက်စီမံစစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာသြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းအရည္အေသြးစံသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားျပည့္မီေရး ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ မွာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပခုကၠဴ- မုံ႐ြာလမ္းေပၚရွိေတာင္ယမားတံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ သို႔ေရာက္ရွိရာစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးျမင့္ဦးက တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကို လိုက္လံရွင္းလင္းတင္ျပရာ ဒုတိယသမၼတက တံတားဆိုင္ရာ သတ္မွတ္အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္ မွာၾကားသည္။

ေတာင္ယမားေခ်ာင္းတံတားသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပခုကၠဴ - မုံ႐ြာလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီးတံတားအရွည္ေပ ၂၄၀၊ တံတားအက်ယ္ ေပ ၃၀ ႏွင့္ တံတား၏ ခံႏိုင္ဝန္မွာတန္ ၆၀ ျဖစ္သည္။ တံတားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးယခုႏွစ္ ၆ လ ဘတ္ဂ်က္အတြင္းအၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၏ ေမလ ၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိခရီးစဥ္အတြင္းကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ရွိစိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာဧက ၂၁၈ ဒသမ ၉၀ ဧက၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ရွိစိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧရိယာဧက ၄၀၁ ဒသမ ၀၄ ဧကႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းစုစုေပါင္းဧက ၅၁၆၀ ဒသမ ၇၂ ဧကတို႔ကိုျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္အပ္ႏွံပြဲမ်ား၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း၌ ျမစ္ကမ္းထိန္းနံရံမ်ား၊ ေတာင္ေပၚေျမထိန္းနံရံမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံ ဘက္စုံသုံးအေဆာက္အအုံမ်ားတည္ေဆာက္ေနမႈအပါအဝင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆး႐ုံမ်ား၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေနမႈ၊ ပညာေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဆရာဆရာမမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးေနမႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ရွာလ္လုမ္းခံတပ္၊ ရိဒ္ေရကန္၊ ဇိန္မႈေတာင္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ လိုင္သီလီေရကန္တို႔အားအေျချပဳ၍ သဘာဝခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္မႈ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မႈ၊ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအစားထိုးပိုးစာပင္ႏွင့္ ေကာ္ဖီပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔အားတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၏ အဓိကဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကေလး- တီးတိန္- တြန္းဇန္- က်ီခါးလမ္း၊ တီးတိန္- ရိဒ္ေခါဒါရ္- ဖလမ္း- ဟားခါးလမ္းႏွင့္ ဟားခါး- ဂန္႔ေဂါလမ္းမ်ားႀကံ႕ခိုင္ေကာင္းမြန္မႈတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။