နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း

Printer-friendly versionSend by email

(၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္)

ယေန႔အခမ္းအနားသို႔ ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ားနဲ႔ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလံုး ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစေၾကာင္း ဦးစြာ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ ပါတယ္။

ယခုလို မဂၤလာရိွလွတဲ့ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားမွာ စကားေျပာၾကားခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ဟာ ကြ်နု္ပ္တို႔ရဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္နိုင္ဖို႔ အတြက္ ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အားေပးေနတဲ့ ကမၻာ့ကုလသမဂၢရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ေန႔ရက္တစ္ရက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့တာဟာ ၁၉၇၄ ခုနွစ္ကတည္း ကပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုအေရးႀကီးတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားနဲ႔အတူ ျမန္မာနိုင္ငံမွာလည္းပဲ နွစ္စဥ္အေလးထား က်င္းပရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား-

ဒီကေန႔ ဒီအခိ်န္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာ့ေနရာအနံွ႔အျပားမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈရဲ့ ဆိုးကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈနဲ႔အတူ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ေလ်ာ့နည္းဆံုးရံႈးလာျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္း၊ ေဂဟစနစ္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ရွားပါးလာျခင္း၊ ေလထုနဲ႔ ေရထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းစတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ ျပႆနာေတြကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရပါတယ္။ ဒီလို ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြမွာ ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္လာျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ကမာၻၾကီးေပၚမွာ အေလးထား ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။

ကုလသမဂၢပတ္ဝန္းက်င္အစီအစဥ္ရဲ႕ ေလ့လာဆန္းစစ္ ေတြ႔ရိွမႈေတြအရ ကမာၻေပၚမွာ ပလတ္စတစ္အိတ္ ၅၀၀ ဘီလီယံခန္႔ ကို နွစ္စဥ္အသံုးျပဳလ်က္ရိွျပီး ၅၀ ရာခိုင္နႈန္းခန္႔ ဟာ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္စြန္႔ပစ္လ်က္ရိွတဲ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအားလံုးရဲ့ ၁၀ ရာခိုင္နႈန္းဟာ ပလတ္စတစ္မ်ားျဖစ္ျပီး ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာမ်ား အတြင္းကို နွစ္စဥ္ေရာက္ရိွသြားတဲ့ ပလတ္စတစ္ပမာဏဟာ အနည္းဆံုးတန္ခိ်န္ ၈ သန္းခန္႔ ရိွေနပါတယ္။ ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာမ်ားအတြင္း စြန္႔ပစ္ ပလတ္စတစ္မ်ား ေရာက္ရိွေနမႈကို ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈမရိွခဲ့ရင္ ၂၀၅၀ ျပည့္နွစ္အေရာက္မွာ ပင္လယ္၊သမုဒၵရာေတြ အတြင္းမွာရိွေနတဲ့ ေရေန သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္ ပမာဏထက္ ပလတ္စတစ္ ပမာဏက ပိုရိွေနလိမ့္မယ္လို႔လည္း ေလ့လာဆန္းစစ္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္ ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္ နိုင္ငံအသီးသီးအေနနဲ႔ ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းေစနိုင္မႈ၊ လူသားေတြရဲ့ က်န္းမာေရး အေပၚ ထိခိုက္ေစနိုင္မႈ၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားကို ညစ္ညမ္းေစနိုင္မႈ၊ အဏၰဝါ သက္ရိွမ်ားကို ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေစနိုင္တဲ့အျပင္ လူသားမ်ားရဲ့ အစားအစာ အရင္းအျမစ္ကို ျခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ျပႆနာ၊ လူသားမ်ားရဲ့ က်န္းမာေရးကို တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္နိုင္တဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေလးထား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာ သတိေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ယခုနွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ ေဆာင္ပုဒ္ အျဖစ္ “ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈကို တိုက္ဖ်က္ၾကစို႔” “Beat Plastic Pollution” လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ေဆာင္ပုဒ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာမ်ားကို ညစ္ညမ္းေစျပီး အဏၰဝါသက္ရိွမ်ားရဲ့ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈနဲ႔ လူသားေတြရဲ့ က်န္းမာေရးကို ျခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သံုးစဲြမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ၊ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းတည္တံ့ေစမယ့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို အခ်င္းခ်င္းမွ်ေဝျပီး အတူတကြ ပူးေပါင္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ၊ အစိုးရမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျပည္သူအစုအဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီကို တိုက္တြန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ နိုင္ငံတိုင္း၊ နိုင္ငံသားတိုင္း အေနနဲ႔ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈကို တိုက္ဖ်က္ၾကဖို႔ အတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဧည့္သည္ေတာ္ၾကီးမ်ားခင္ဗ်ား-

ယခုအခါ လူဦးေရမ်ားျပားလာျပီးေတာ့ ျမိဳ႕ျပနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ဖြ႔ံျဖိဳး လာတာနဲ႔အတူ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထြက္ရိွမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာတာေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံအေနနဲ႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခဲြမႈကို နိုင္ငံတကာမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ နည္းပညာ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အေျခခံျပီး စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ကို မွန္ကန္ထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ကလည္း ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေနတဲ့ နည္းပညာနဲ႔ အေျခအေနအရပ္ရပ္နဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကိုလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆဲြရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္အသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ သံုးစဲြနိုင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုသံုးစဲြေရး စတဲ့ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို တိုက္တြန္း အားေပးဖို႔နဲ႔ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းကို တားျမစ္နိုင္ေရး တို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ မူဝါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခဲြမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွာ စိမ္းလန္းသန္႔ရွင္းျပီး ေကာင္းမြန္မွ်တတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္လာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္သြားနိုင္ဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းျပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခဲြမႈ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂၀၁၇-၂၀၃၀)ကို ေရးဆဲြထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အရ ထိေရာက္တဲ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသိမ္းဆည္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ ေဘးအႏၱာရာယ္ရိွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရိွလာတဲ့ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေစတဲ့ စီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္ကို တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ 3 R actions လို႔ေခၚတဲ့ ထြက္ရိွမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (Reduce)၊ ျပန္လည္ သံုးစဲြျခင္း (Reuse)၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစဲြျခင္း (Recycle) နည္းစဉ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခဲြမႈအတြက္ အစဥ္လည္ပတ္ေနမယ့္ ရန္ပံုေငြ ထားရိွေစဖို႔၊ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ အသိပညာျမွင့္တင္ဖို႔၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးဖို႔၊ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားနဲ႔အညီ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကပ္မတ္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစဖို႔စတဲ့ ပန္းတိုင္မ်ား ရရိွေအာင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အဆင့္ဆင့္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုအခါမွာ ဒီမဟာဗ်ဴဟာအေပၚအေျခခံၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ကို အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ စိမ္းလန္းစိုေျပၿပီး သန္႔ရွင္းလွပတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေရးကို ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၂၀၁၇-၂၀၃၀) ကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွာ ေရးဆဲြထုတ္ျပန္နိုင္ခဲ့ၿပီး စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေနၿပီျဖစ္သလို အျခားျမိဳ႕ႀကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာလည္းပဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ အစီအမံေတြ မိမိတို႔ေဒသ၊ ၿမိဳ႕ရြာနွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ လူသားေတြရဲ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္တဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြနိုင္ဖို႔ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ ခဲြမႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ထိ လႊမ္းျခံဳမိတဲ့ စီမံခ်က္ကိုလည္း ေရးဆဲြျပဳစုလ်က္ ရိွပါတယ္။

ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစတဲ့ ပလတ္စတစ္အပါအဝင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြဟာ ယေန႔ ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲ၊ ဖြ႔ံျဖိဳးၿပီးနိုင္ငံအမ်ားစုမွာ နည္းပညာေတြကို အသံုးျပဳျပီးေတာ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဟာ အရင္းအျမစ္တစ္ရပ္ “Waste is a resource” ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို လက္ကိုင္ျပဳၿပီး ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအပါအဝင္ အျခားစြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီး လူသံုးကုန္ ပစၥည္းအသစ္မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေနတာ ေလ့လာေတြ႔ရိွရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရိွဖို႔ အေထာက္အပံ့ တစ္ခုအေနနဲ႔ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းေတြကေန လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ သံုးစဲြနိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကိုလည္း စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားအစား ျပန္လည္အသံုးျပဳနိုင္တဲ့ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သံုးစဲြခဲ့ၾကတဲ့ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ရိွေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ သိသာထင္ရွားတဲ့ ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေသာက္ေရကို ေျမအိုးထဲ ထည့္သံုးျခင္း၊ ေဈးဝယ္ရာမွာ ႀကိမ္ျခင္းကို အသံုးျပဳျခင္းနဲ႔ ဖက္ရြက္မ်ားကို အသံုးျပဳထုပ္ပိုးျခင္း၊ ျမန္မာ့လက္မႈပညာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ႀကိမ္ကုလားထိုင္၊ ဝါးကုလားထိုင္စတဲ့ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားတိုင္းအေနနဲ႔ အဲ့ဒီလို ဓေလ့ထံုးစံ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုးျခင္းဟာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ ပလတ္စတစ္ သံုးစဲြမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းေတြကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းက ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအပါအဝင္ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ၊ တတ္နိုင္သမွ် ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစဲြနိုင္ဖို႔ နဲ႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္နိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္းရိွ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း အားေပးေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမွာျဖစ္ျပီး နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားေတြ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာနဲ႔ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ အကိ်ဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ား ခ်က္ခ်င္း ရရိွလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခိ်န္တည္းမွာပဲ မိမိနိုင္ငံအတြင္း ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းစုပံုလာမႈ မရိွေစေရးကိုလည္း အျမဲအေလးဂရုျပဳျပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဧည့္သည္ေတာ္ၾကီးမ်ားခင္ဗ်ား-

“ေကာင္းမြန္တဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဘိုးေဘး ဘီဘင္ ေတြက လက္ဆင့္ကမ္းေပးလိုက္တဲ့ အေမြအနွစ္ျဖစ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးရမယ့္ အေမြအနွစ္ျဖစ္ပါတယ္။” ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ နိုင္ငံလူဦးေရ တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် နိုင္ငံသူ၊ နိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအမံမ်ားကို ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေျပာလိုပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ က႑အသီးသီးမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားကို စနစ္တက် ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမူဝါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာနွင့္ လႊမ္းျခံဳစီမံခ်က္၊ အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမူေဘာင္ကို ေရးဆဲြၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သဘာဝသယံဇာတမ်ား၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲတဲ့ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရိွဖို႔ နဲ႔ လူမႈစီးပြား ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ မရိွေစဖို႔နဲ႔ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ား မျဖစ္ေစဖို႔ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔အတူ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပူးေပါင္းျပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ၾကမွသာ သာယာဝေျပာတဲ့ အနာဂတ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ရရိွ ပိုင္ဆိုင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး နိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကုလသမဂၢရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း၊ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္၊ ကုလသမဂၢ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြ ကြန္ဗင္းရွင္း၊ ဘာဆယ္ ကြန္ဗင္းရွင္း၊ စေတာ့ဟုမ္းကြန္ဗင္းရွင္းစတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါတယ္။ မိမိနိုင္ငံအတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ ေပါင္းစပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အကန္႔အသတ္ရိွမႈ၊ နည္းပညာ လိုအပ္မႈေတြ ျဖည့္ဆည္းနိုင္ေရးအတြက္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း ယခုထက္မက တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ပစၥပၸဳန္ အတြက္ေရာ၊ အနာဂတ္မွာပါ လူမႈေရးက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ စီးပြားေရးက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဟာ မျဖစ္မေန လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ရမယ့္ လုပ္ငန္းက႑တစ္ရပ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားနဲ႔ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသား အားလံုးအေနနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းတာဝန္ သိစိတ္မ်ားနဲ႔ ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈေတြ မျဖစ္လာေအာင္ ဝိုင္းဝန္း ထမ္းရြက္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ယေန႔ အခမ္းအနားက သိရိွလိုက္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး "Beat Plastic Pollution" ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔အညီ ကမာၻေျမၾကီးရဲ႕ ေဂဟစနစ္ေတြ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေနထိုင္ရင္းစဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္ကိုရရိွေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ အေထာက္အကူျပဳမွာ ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။