ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ထံသုိ႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးတို႔ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာမ်ားေပးအပ္

Printer-friendly versionSend by email


ေနျပည္ေတာ္ ဇူလုိင္ ၃

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ထံ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ေသာ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဒယ္နီရယ္ ပတရစ္ ဘရန္ဒန္ ခ်ဂ္ သည္ ယေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ေသာ သံအမတ္ႀကီး မစၥစ္ အီဗာ ဟာဂါ သည္ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ လည္းေကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမ၌ ၄င္းတုိ႔၏ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာမ်ားကုိ ေပးအပ္ၾကသည္။

အဆုိပါ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ားသုိ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ သမၼတရုံး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးမင္းသူႏွင့္ သံတမန္ေရးရာဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္တုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။