ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေရးလႈပ္ရွားမႈ မိုးရာသီသစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္

Printer-friendly versionSend by email

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၅

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေရးလႈပ္ရွားမႈ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရီၿမိဳ႕နယ္ ဖိုးေဇာင္ေတာင္ ႀကိဳးဝိုင္းအကြက္အမွတ္(၁၇)၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ တက္ေရာက္သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ ဦးအုန္းဝင္းႏွင့္ ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးဝင္းသိမ္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သီဟႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ျမန္မာပိေတာက္ပင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက မေဟာ္ဂနီပင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ကတမလန္းပင္ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းက တမလန္းပင္ကိုလည္းေကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေပးၾကၿပီး အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေရး လႈပ္ရွားမႈ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အထိမ္းအမွတ္ ပ်ဳိးပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေပး ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္း စိုေျပေရးလႈပ္ရွားမႈ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲအထိမ္းအမွတ္ စိုက္ပ်ိဳးေနမႈမ်ားကို လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈအားေပးသည္။

အဆိုပါ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေရးလႈပ္ရွားမႈ မိုးရာသီသစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ကၽြန္း၊ ပ်ဥ္းကတိုး၊ ပိေတာက္၊ တမလန္း၊ ေရသင္းဝင္၊ မေဟာ္ဂနီ၊ ယင္းမာ၊ တမာ၊ ငု၊ မယ္ဇလီ၊ ပန္းမယ္ဇလီ၊ ပ်ဥ္းမ၊ သေျပ၊ မဏိၾသဂ၊ အင္ၾကင္း၊ ယမေန၊ ယင္းတိုက္၊ ဖန္ခါး၊ စစ္၊ သစ္ဆိမ့္၊ ေဖ်ာက္ဆိမ့္ႏွင့္ ဆီသေျပ အပါအဝင္ ပ်ိဳးပင္စုစုေပါင္း (၃၃၃) ပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဖိုးေဇာင္ေတာင္ႀကိဳးဝိုင္းသည္ ဧရိယာ (၈၅၁၇ ဒသမ ဝ၉) ဧက က်ယ္ဝန္း၍ အကြက္ေပါင္း (၅၁)ကြက္ရွိေၾကာင္း၊ ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ဘံုမဲဇာ၊ မအူလက္တံရွည္၊ သံသတ္၊ တေရာ၊ လယ္ဇ၊ ပိေတာက္၊ ခေအာင္း၊ ေတာမယ္ဇလီ၊ သဖန္း၊ ဖက္သန္း၊ ရံုး၊ ေၾကာင္လွ်ာ၊ သင္းဝင္၊ ေဖ်ာက္ဆိမ့္၊ နက်ယ္၊ လက္ထုတ္၊ သက္ရင္းႀကီး၊ ကၽြန္းဒလင္း၊ ေမ်ာက္ငို၊ ဝါးႏြယ္၊ မွ်င္ဝါးႏွင့္ ၾကေသာင္းဝါးတို႔ ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။