ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသမ၀ါယမေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၇

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသမဝါယမေန႔အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ေနျပည္ေတာ္ရိွ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန သမ၀ါယမဦးစီး ဌာန ရံုးအမွတ္ (၁၆)၌ က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ ဦးသိန္းေဆြ၊ ႏိုင္သက္လြင္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္တင္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဗဟိုသမ၀ါယမအသင္း လီမိတက္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္သမ၀ါယမ အသင္းစု ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ INGO ၊ NGO မ်ား၊ သမ၀ါယမအသင္းသူ အသင္းသားမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသမဝါယမေန႔ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ သမ၀ါယမ ဦးစီးဌာနရုံးေရွ႕မ်က္ႏွာစာ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္၊ ဗဟိုသမ၀ါယမအသင္းဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာသမဝါယမေန႔အထိမ္းအမွတ္အေရာင္းျပခန္းမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈသည္။

ယင္းေနာက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသမဝါယမေန႔ အခမ္းအနားကို သမ၀ါယမဦးစီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ဆက္လက္က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ က ယေန႔က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၂၄) ႀကိမ္ ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသမဝါယမေန႔ အခမ္းအနား ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

ယေန႔ကမၻာတြင္ လူသားမ်ားသည္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး မညီမၽွမႈမ်ားကိုစိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ေန႔စဥ္ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈ၊ အစားအစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီး ယိုယြင္းမႈႏွင့္ သဘာဝေဘးဆိုးမ်ားက်ေရာက္မႈ၊ ေရာဂါဆိုးျဖစ္ပြားမႈ၊လူကုန္ကူးမႈ၊ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားျဖစ္ပြားမႈ စသျဖင့္ မ်ားစြာေသာျပႆနာမ်ားကိုရင္ဆိုင္ေနၾကရေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔ေသာမညီမၽွမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ စိန္ေခၚမႈမ်ားေလ်ာ့ပါး သက္သာေစရန္ သမဝါယမအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကလည္းတစ္ဖက္တစ္ လမ္းကေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးကခ်မွတ္ထားသည့္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပန္းတိုင္(၁၇)ရပ္ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးကအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိ ေနၾကပါေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသမဝါယမအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(International Cooperative Alliance -ICA)အေနျဖင့္ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္ (၁၂)တြင္ပါရွိသည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္စားသုံးျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းပုံစံမ်ားျဖစ္ေပၚေစေရးကို သိသာေပၚလြင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ကမၻာ့သမဝါယမအသင္း အဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ပန္းတိုင္ (၁၂)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ "ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးႏိုင္ငံအားလုံးပါဝင္သည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္စားသုံး ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းပုံစံမ်ားပါဝင္သည့္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေရး၊ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ မ်ားကိုအက်ိဳးရွိထိေရာက္စြာအသုံးခ်ႏိုင္ေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္ ဘဝေနထိုင္မႈအတြက္သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေနရာတိုင္း၌ လူတိုင္း ရရွိေရး" တို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

၀န္ႀကီးဌာန၏ ျမန္မာ့သမဝါယမက႑အေနျဖင့္လည္း လက္ရွိရရွိထားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈအရွိန္အဟုန္အတိုင္းဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ သမဝါယမဦးစီးဌာနႏွင့္သမဝါယမအသင္းအဆင့္ဆင့္တို႔၏ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျဖင့္ သမဝါယမအသင္းသားေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားသို႔ အေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါေၾကာင္း။
ျပန္လည္ေပးဆပ္ၿပီးသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမဝါယမအသင္းသားမ်ားအတြက္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ အေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြက်ပ္ (၅၄၂ ဒသမ၇၈၂) ဘီလီယံ၊ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႔အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လယ္ဧက(၂၄၉၀၁ ဒသမ ၈၀)အတြက္ ေခ်းေငြ က်ပ္(၇ ဒသမ၁၈၇)ဘီလီယံႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္သမဝါယမအသင္းမ်ားသို႔ေခ်းေငြက်ပ္ (၁ ဒသမ၁၅၈)ဘီလီယံတို႔ကို ဗဟိုသမဝါယမအသင္းမွတစ္ဆင့္ အသင္းစုခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ေခ်းေငြ မ်ားေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေခ်းေငြမ်ားကိုမိမိတို႔ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိသမဝါယမအသင္းသားမ်ားသို႔ အသင္းအဆင့္ဆင့္လမ္းေၾကာင္းမွ တဆင့္စနစ္တက်အျမန္ဆုံးဆက္လက္ထုတ္ေခ်းေပးသြားေစလိုပါေၾကာင္း။

လယ္ယာက႑မူဝါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သမဝါယမက႑ကို ပါဝင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေနပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လွ်က္ရိွၿပီးလူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳလွ်က္ရိွေနသည္ ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ သမဝါယမက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအခန္းက႑မ်ားတြင္ သမဝါယမအသင္းမ်ား အေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိအေနအထားထက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ မ်ိဳးေစ့ ထုတ္လုပ္ေရးသမဝါယမအသင္း၊ လယ္ယာအေထာက္အကူျပဳဝန္ေဆာင္မႈသမဝါယမ အသင္းတို႔အေနျဖင့္ လယ္ယာသြင္းအားစုမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေတာင္သူ ဦးႀကီးမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ႏွင့္လယ္ယာထုတ္ကုန္သီးႏွံတိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ေရးကြင္းဆက္တစ္ေလၽွာက္ကူညီပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္သြားၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ လူမႈ စီးပြားဘဝမ်ားေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ျမန္မာ့သမဝါယမ မ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး လက္တြဲညီညီဆက္လက္ေလၽွာက္ လွမ္းၾကရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ က ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသမဝါယမေန႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ယင္းေနာက္ ဗဟိုသမ၀ါယမအသင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအး က အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာသမ၀ါယမအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ဦးေအးေမာင္စိန္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘ၀ဖြြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးရန္လင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမား ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဘမ်ိဳးသိန္း၊ ဗဟိုသမ၀ါယမအသင္းဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအး၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေက်ာ္ေငြႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ျဖဴ တို႔က တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ အေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြမ်ား၊ လယ္ယာေျမ အဆင့္ျမွင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေငြမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ား၊ စက္ကိရိယာ ေခ်းေငြႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္ သမ၀ါယမအသင္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေငြမ်ားႏွင့္ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင့္မားဆံုး ဆုရ သမ၀ါယမ အသင္းစုခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္/၀န္ေဆာင္/ကုန္သြယ္မႈတြင္ ဘက္စံုထူးခၽြန္ဆုရ အသင္း မ်ားကို ဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ သည္ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုရိုက္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသမဝါယမအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(International Cooperative Alliance-ICA)ကို ႏိုင္ငံတကာရိွသမဝါယမအသင္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတိုးတက္လာေရးတို႔ကို ရည္႐ြယ္၍ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္တြင္ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ (၄၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံႀကီးက ႏွစ္စဥ္ ဇူလိုင္လ ပထမပတ္ စေနေန႔ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသမဝါယမ ေန႔အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသမဝါယမေန႔ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ ``စဥ္ဆက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ျပည့္အက်ိဳး၊ ထိုးေဖာက္ေဆာင္႐ြက္ ပူးေပါင္းလက္ - Sustainable societies through cooperation"ႏွင့္အညီ သမဝါယမအသင္း အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အသင္းသား၊ အသင္းဝင္ မ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ အသင္းအခ်င္းခ်င္း အလ်ားလိုက္ေဒါင္လိုက္ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ အသင္း အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္သြားၾကရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသမဝါယမ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးက တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။