ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

Printer-friendly versionSend by email


ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၀

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရိွေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ သည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ေဒါက္တာေအာင္သူႏွင့္ ဦးသိန္းေဆြ၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ မွ ဟဲဟိုးေလဆိပ္ သို႔ေရာက္ရိွၾကသည္။

ထိုမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အဖြဲ႕သည္ တပ္မေတာ္အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) လာရိႈးေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရိွၾကရာ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ေဇာ္ေအး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ဦးညီညီေအာင္၊ ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းႏွင့္ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒မ်ား၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ား၊ ရိုးရာယဥ္ေက်း မႈအကအဖြဲမ်ားႏွင့္တာ၀န္ရိွသူမ်ား က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ လားရိႈးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းႏွင့္ ေဒသဦးစီး အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္၊ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွ သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ က ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) သို႔လာေရာက္ရျခင္းမွာအမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုေမွ်ာ္ကိုး၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားကို သိရွိျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရန္လာေရာက္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္မႈ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါမူ၀ါဒ မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား က ပိုမိုႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံ၏လူမႈစီးပြားဘ၀ မ်ားျမင့္မားလာၿပီး တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ ကိုဗဟိုျပဳသည့္ ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမူသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ျဖစ္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ တရားမွ်တသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ျဖစ္ေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ အဓိကက်ပါ ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ေစ လိုပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ လြတ္လပ္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို အကာအကြယ္ ေပးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း။

မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏိွမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားပိုမိုပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတင္းေပးသူကို ဖမ္းဆီးရမိသည့္ အေဆာက္ အဦ၊ ယာဥ္ႏွင့္ ေရႊေငြတို႔မွထိုက္သင့္သည့္အခ်ိဳးကိုခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားအျဖစ္ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏိွမ္းနင္းေရးကို အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ တစ္ရပ္အျဖစ္ခံယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္တားဆီး ကာကြယ္ႏိွမ္နင္းေရးသည္ ျပည္သူမ်ားအပါအ၀င္ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကမွ သာ ပိုမိုေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထူးျခားသည့္ အေျခအ ေနႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ အမႈကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၊ မူယစ္ေဆး၀ါးအထူးသတင္း တုိင္ၾကားေရးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါေၾကာင္း။

သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒ မ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ လယ္ယာၿခံေျမမ်ားကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ရန္ အျမန္ဆံုးစိစစ္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ စြန္႕လႊတ္ၿပီးသည့္သိမ္းဆည္း ခံလယ္ယာေျမမ်ားကိုမူလပိုင္ရွင္မ်ားထံသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ အပ္ႏွံၿပီး သည့္စြန္႔လႊတ္လယ္ယာၿခံေျမမ်ားကိုလည္း တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အျမန္ဆံုးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွ ႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္ စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအထိဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈကို ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္မေရြး ဥပေဒႏွင့္အညီ ကို္င္တြယ္ေျဖရွင္းလ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ အဂတိကင္းစင္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း။

တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္ တရားစီရင္ေရးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားအလိုက္ အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒတြင္ပါ၀င္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တည္ဆဲဥပေဒပါ အဂၤါရပ္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး အညီအမွ်ျဖစ္ၾကရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ၾကရန္လိုေၾကာင္း။

၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမွက်ခံသံုးစြဲသည့္ လစာ၊ စရိတ္ေငြႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားၾကရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားရိွပါေၾကာင္း၊ အခြင့္အေရးကိုမွန္ကန္စြာသံုးစြဲၿပီး တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကိုခံစားေနၾကသည့္ ၀န္ထမ္း မ်ားသည္ ျပည္သူ႔တာ၀န္မ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူကိုေလးစားစြာအလုပ္အေကၽြးျပဳၾကရမည္ ျပည္သူကို၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးၾက ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသည့္မိမိတို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾက ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္ အခ်ိန္အခါအခြင့္ေကာင္းကို လက္ေတြ႕က်က် အသံုးျပဳၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ေ၀ဒနာကို ေျဖသိမ့္၍ ျပည္သူတို႔၏ေ၀ဒနာမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီကုစားေပးျခင္းႏွင့္ ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္းတို႔သည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အလွတရားပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ က ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ က ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကိုဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီမ်ား အားလံုး အခ်ိဳးက်က်ဟန္ခ်က္ညီညီဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရိွေနပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏လိုလားေတာင့္တမႈမ်ားကို ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ကိုအေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါ ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနပါေၾကာင္း၊ တရားမွ်တမႈရရိွရန္မွာ အားလံုးတြင္တာ၀န္ရိွ ၾကပါေၾကာင္း၊ တရားမွ်တမႈရရိွေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကိုခိုင္မာေတာင့္တင္းေစပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ ေရးကိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာစည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာစည္ပင္လာမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္က်ရာအခန္း က႑မ်ားမွ မိမိတို႔အားလံုးအုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ပမာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾက သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏီွးႏီွးေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္သည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အဖြဲ႕သည္ တပ္မေတာ္အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ လားရိႈးၿမိဳ႕မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရိွၾကသည္။