ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဦးစိုးလင္းဟန္ အား လမ္းညႊန္မွာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဦးစိုးလင္းဟန္ အား လမ္းညႊန္မွာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၉

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဦးစိုးလင္းဟန္ အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သမၼတရံုးခန္း၌ ေတြ႔ဆံုၿပီး လိုအပ္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို လမ္းညႊန္မွာၾကားသည္။