ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံဝန္ႀကီးအဆင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္း တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံဝန္ႀကီးအဆင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္း တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၁

(၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံဝန္ႀကီးအဆင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး (12thAsean Ministerial Meeting on Transnational Crime and Its Related Meetings - 12 th AMMTC ) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန- ၂ ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ဦးေသာင္းထြန္း၊ ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ ဦးအုန္း၀င္း၊ ဦးသိန္းေဆြ၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ ႏိုင္သက္လြင္၊ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ AMMTC ၏ ေဆြးေႏြးဘက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ တို႔မွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္ ဒုတိယရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္၀င္းဦး၊ ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံရံုးတာ၀န္ရွိသူ မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အရာရိွႀကီးမ်ား၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန- ၂၊ Holding Room ၌ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ AMMTC ၏ ေဆြးေႏြးဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ရင္းရင္းႏီွးႏွီး ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းႏွင့္ အာဆီယံ သီခ်င္းမ်ား ဂုဏ္ျပဳတီးမႈတ္၍ အခမ္းအနားကို ဖြင့္လွစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ဝန္ႀကီးအဆင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္၊ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရး ကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံးကို လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း။

အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ရည္စူး၍ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔ကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အတည္ျပဳျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္သည့္ 12thAMMTC ကို အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေလးအနက္ေထာက္ခံပါေၾကာင္း။

အာဆီယံအသင္းႀကီးသည္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္အညီ ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးမွ ျပည္သူမ်ား၏လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအသိုက္အဝန္း၊ စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းႏွင့္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈအသိုက္အဝန္းစသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီး(၃)ရပ္ကို အေျချပဳကာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသကို ေလးစားလိုက္နာသည့္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္းႀကီးတစ္ရပ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ရွင္းလင္း ျပတ္သားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တရားမၽွတ၍သဟဇာတျဖစ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ေပၚ ေစေရး၊ ျပည္သူမ်ားတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေစေရး အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ ပဋိညာဥ္ စာတမ္းပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆိုလၽွင္ (၅၁)ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ တန္ဖိုး မ်ားႏွင့္ အာဆီယံေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို အားလုံးသိရိွၾကမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အာဆီယံအသင္းႀကီး၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈတို႔ အတြက္ အာဆီယံသည္ ႏွစ္(၅၀)ကာလအတြင္း ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္ေသာေဒသတြင္း အစုအဖြဲ႕ အျဖစ္ ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳလာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈ ရွိေသာ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရ ပါေၾကာင္း။

ထို႔ျပင္ အာဆီယံအသင္းႀကီးက ဦးေဆာင္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာအစီအမံမ်ားကို ေဆြးေႏြးဘက္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာဖိုရမ္မ်ား၊ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီး အစည္း အေဝးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးအဆင့္အစည္းအေဝးမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ား အစရွိသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးက႑မ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈရွိခဲ့သည့္ အတြက္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးဘက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

၂၀၂၅ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝတိုးတက္မႈ၊ တရားမၽွတမႈ၊ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ၊ ေကာင္းမြန္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့မႈ၊ အာဆီယံႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိျမင္ နားလည္ႏိုင္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္ကြာဟမႈမ်ားကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဒသတြင္းတိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းျပႆနာမ်ားကို အာဆီယံ၏စြမ္းပကားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ တားဆီးႏွိမ္နင္းႏိုင္ေရး အဓိကလိုအပ္ေနသည္ဟု ႐ႈျမင္သုံးသပ္မိပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္အုပ္စုဖြဲ႕မႈခင္းမ်ားသည္ အာဆီယံေဒသသာမက ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လူသားအားလံုးကို ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားတစ္ေလ်ာက္တြင္ အုပ္စုဖြဲ႕မႈခင္းမ်ားသည္ တိုးတက္ လာေသာ နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ တရားမဝင္ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္း၊ လူေမွာင္ခိုျခင္း၊ ဆိုက္ဘာျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္ကူးျခင္း၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုျခင္း၊ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား ကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား အသုံးျပဳမႈပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းတို႔တြင္ အစီအစဥ္တက် ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏိုင္ငံတစ္ခုထက္ပိုသည့္ ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ က်ဴးလြန္လ်က္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား၏ အုပ္စုဖြဲ႕ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းကြန္ရက္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အစိုးရမ်ားသည္ နစ္နာသူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မႈခင္းျပႆနာမ်ား မကာကြယ္ႏိုင္လၽွင္ အစိုးရ မ်ားသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသည့္ သားေကာင္မ်ားသဖြယ္ အားနည္းခ်ိနဲ႔ေနမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ၏လုံၿခဳံေရးကို ပိုမိုၿခိမ္းေျခာက္ လာလ်က္ရွိသျဖင့္ ျပည္သူ႕ဘဝလုံၿခဳံေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပါ ဆိုးဝါးစြာ ပ်က္စီးေစလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားသည္ လတ္တေလာနစ္နာမႈ၊ ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ တိုင္တန္းမႈ နည္းပါးျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ခ်က္ခ်င္းသိရွိရန္ မလြယ္ကူဘဲ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္း စြမ္းရည္ႏွင့္ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနၾကပါေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ၿပီးမွသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ တရားစြဲဆို ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရသည့္အတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္ကာလမွစ၍ အာဆီယံေဒသတြင္း၌ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားမွ မူးယစ္ေဆးဝါးတရားမဝင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္မႈခင္းမ်ား တစ္စတစ္စတိုးတက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈျပႆနာႏွင့္ ဆိုက္ဘာမႈခင္းျပႆနာမ်ား ကူးစက္ဝင္ေရာက္လာတာကို ေတြ႕ရွိၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္း တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း (UNCTOC) ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ (Protocol) မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႕သည္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ ဆိုက္ဘာမႈခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈစသည့္ နယ္ပယ္ (၅)ရပ္ကို အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္အျဖစ္သတ္မွတ္၍ ဦးစားေပး တိုက္ဖ်က္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မႈခင္းမ်ားအလိုက္ သီးျခားဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ (၄)ခု ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းဌာနကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၌ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဌာနႀကီးအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးတို႔အတြက္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အထူး တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး (၅)ႏွစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။

ထို႔ျပင္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၌ (၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးအစည္းအေဝး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ အမ်ိဳးသားရဲအဖြဲ႕ညီလာခံ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီး အဆင့္အစည္းအေဝးႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားကို အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက အလွည့္က် က်င္းပသည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တက္ေရာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ နယ္စပ္ေဒသ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ MoU မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ဝန္ႀကီးအဆင့္၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီး အဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အဆင့္မ်ားတြင္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပ၍ ၫွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ျခင္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

အာဆီယံမိသားစုဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္းတည္ေဆာက္မႈ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေက်ပြန္ရမည့္တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ သာယာဝေျပာေရးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္း၏ သာယာဝေျပာေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မၽွေဝ ထမ္းေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအျပင္ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္လည္း အာဆီယံ၏ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္အညီ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ အၿမဲအသင့္ရွိေနပါေၾကာင္း။

ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ရရွိရန္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေခတ္ကာလ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ႏိုင္ေရးသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ တိုးတက္လာသည့္ ၿမိဳ႕ျပထူေထာင္တည္ေဆာက္မႈမ်ား၊ ပြင့္လင္းလာသည့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာကပ္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္မွ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အဆင့္အထိ မႈခင္းအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနပါေၾကာင္း၊ မႈခင္းအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီသိရွိၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပႆနာ အရင္းအျမစ္ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္၍ တရားမၽွတသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း ေပၚေပါက္ေစေရးတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားႏွင့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ တားဆီးေျဖရွင္းႏိုင္ေရးတို႔ကို အဓိကေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ထိုျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အာဆီယံအသင္းႀကီး၏ ေဒသတြင္းေပါင္းစည္းမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ မညီမၽွမႈႏွင့္ ဘာသာေရးကိုအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ သဘာဝသယံဇာတ ပ်က္သုဥ္းမႈမ်ားကိုရင္ဆိုင္ေနရၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အာဆီယံရိွ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္အင္အားမ်ားကို ထပ္မံျမႇင့္တင္ၿပီး စည္းစည္းလုံးလုံးညီညီၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ေျဖရွင္းၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

အာဆီယံအသင္းႀကီး၏ (၅၁)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုအေျခခံ၍ အာဆီယံ၏ ေအာင္ျမင္မႈေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည့္ အားလုံး သေဘာတူညီမႈျဖင့္ အထပ္ထပ္အခါခါ တိုင္ပင္ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အာဆီယံ၏ အေျခခံမူဝါဒျဖစ္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး၏ လြတ္လပ္မႈ၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ တန္းတူရည္တူရွိမႈ၊ နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာ မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ အာဆီယံ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ ၂၀၂၅ ကို မလြဲဧကန္ ေအာင္ျမင္ေရာက္ရွိႏိုင္မယ္ဟု ယုံၾကည္ ေမၽွာ္လင့္ ပါေၾကာင္း။

အေဆြေတာ္ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ယခုအစည္းအေဝးေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ အာဆီယံေဒသ အတြက္သာမက ကမၻာတစ္ဝွမ္း ဆက္စပ္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြက 11th AMMTC ကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၂၀၁၆-၂၀၂၅)၊ အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္ဝါဒႏွင့္ အစြန္းေရာက္မႈမ်ား ေပါက္ဖြားလာမႈ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အာဆီယံလုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ရပ္ေရးဆြဲေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းတိုက္ဖ်က္ေရး နယ္ပယ္မွ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၄)ရပ္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ရန္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ယေန႔က်င္းပသည့္ 12th AMMTC တြင္ အေဆြေတာ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ရင့္က်က္သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ ဉာဏ္ပညာထက္ျမက္မႈ၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈမ်ားျဖင့္ အာဆီယံေဒသအတြင္း၌ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ဆိုက္ဘာမႈခင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ ေတာင္း႐ိုင္းတိရစၧာန္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ကူးမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးအဆင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝး(18th SOMTC)တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ရလဒ္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးဘက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးတင္ျပခ်က္ မ်ားႏွင့္ အစီအမံမ်ားကို အေကာင္းဆုံးအေျဖရွာေဆြးေႏြး၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း၌သာမက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္မည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ အႏုပညာဦးစီးဌာန၊ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ား၏ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈၿပီး အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးၿပီး အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္း လုိ္က္သည္။

အခမ္းအနားအစီအစဥ္ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက သဘာပတိအျဖစ္ ဦးေဆာင္၍ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ၀န္ႀကီးအဆင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းကို ဆက္လက္က်င္းပ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။