ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ႏွင္႔ ဇနီး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိ မိသားစု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ၀င္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္သို႔ လာေရာက္ဆႏၵမဲေပး

Printer-friendly versionSend by email

 

ရန္ကုန္- ႏုိ၀င္ဘာ ၃

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ယေန႔ နံနက္ ၆ နာရီမွစတင္၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ စတင္က်င္းပရာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးသို႔ လာေရာက္ ဆႏၵမဲေပးၾကပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင္႔ ဇနီး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိ မိသားစုတို႔သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္၏ က်ားကြက္သစ္ရပ္ကြက္အမွတ္(၃) မဲ႐ံုသို႔ လာေရာက္ ဆႏၵမဲေပးၾကပါသည္။