ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ထံမွ (၆၃) ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္)

Printer-friendly versionSend by email