ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနအိမ္၌ က်င္းပသည့္ ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔(ခရစၥမတ္) ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္ မိတ္ဆုံစားပြဲသို႔ တက္ေရာက္

Printer-friendly versionSend by email


ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ၂၅

ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔(ခရစၥမတ္) ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္ မိတ္ဆုံစားပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း၏ ေနအိမ္၌က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ တက္ေရာက္သည္။

မိတ္ဆုံစားပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚစုစုလြင္၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ဇနီး ေဒၚခင္သက္ေဌး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚရင္ေမ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးၫြန႔္ႏွင့္ဇနီးေဒၚေဌးရီ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ဇနီး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ႏွင့္ ၎တို႔၏ဇနီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းႏွင့္ဇနီး ေဒၚနန႔္ၾကင္ၾကည္ႏွင့္ မိသားစုက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီး ခရစၥမတ္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားမ်ားေျပာၾကားကာ ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းေပးၾက သည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ မိတ္ဆုံစားပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾက သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔ မိတ္သဟာယ နံနက္စာကို အတူတကြ သုံးေဆာင္ သည္။

မိတ္ဆုံစားပြဲအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာ ၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ႐ိုက္သည္။

နံနက္ ၇ နာရီက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနအိမ္၌ က်င္းပသည့္ ခရစ္ေတာ္ ေမြးေန႔ (ခရစၥမတ္) ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း အခမ္းအနားတြင္ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာမ်ားက ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သျခင္း၊ သမၼာ က်မ္းစာဖတ္ၾကားျခင္း၊ ခရစၥမတ္ေဒသနာေတာ္ ေဟာၾကားျခင္းႏွင့္ စုေပါင္း၍ ဓမၼေတး မ်ား သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။