(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္အလံတင္ အခမ္းအနားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ အေလးျပဳပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၄

၂၀၁၉ခုႏွစ္(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္အလံတင္ အခမ္းအနားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံအေလးျပဳပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ေရွ႕၌ က်င္းပသည္။

အခမ္းအနားကို ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး “စုေပါင္းအင္အား” ျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ရန္ႀ ကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာတားဆီးကာကြယ္ေရး၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ဘက္ညီမွ်တစြာ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာျဖစ္ေပၚေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ ကူညီပံ့ပိုးေရးဟူသည့္ အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ အႏွစ္သာရ ျပည့္ဝစြာက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ေရွးဦးစြာနံနက္ ၄ နာရီမိနစ္ ၂၀ တြင္၂၀၁၉ခုႏွစ္ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔ အလံတင္အခမ္းအနားကို က်င္းပရာ အလံတင္တပ္စုက ႏိုင္ငံေတာ္အလံကိုလႊင့္တင္သည္။

နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္အလံတင္အခမ္းအနား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအေလးျပဳပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပေရး ဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပုဗၺသီရိတပ္နယ္မွအရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီႏွင့္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသည္ သတ္မွတ္စုရပ္ အသီးသီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအေလးျပဳပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ရင္ျပင္သို႔ ဝင္ေရာက္ေနရာယူၾကသည္။နံနက္ ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအေလးျပဳပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပရာတပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕က ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ ရင္ျပင္သို႔ ခ်ီတက္ေနရာယူၾကသည္။

ထို႔ေနာက္(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြသည္ အေလးျပဳခံစင္ျမင့္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကိုခံယူသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အေလးျပဳရာတပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕တီးဝိုင္းက ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကိုတီးမႈတ္ေပးသည္။

ဆက္လက္၍ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕က က်ဆုံးေလၿပီးေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရဲေဘာ္ အေပါင္းအားအေလးျပဳ၍ သစၥာေလးခ်က္ကိုသံၿပဳိင္႐ြတ္ဆိုၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ထံမွ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္သဝဏ္လႊာကို ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ဖတ္ၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကိုခံယူၿပီး အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။