ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ထံ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္

Printer-friendly versionSend by email

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ထံ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ထံ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ေသာ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ေဆာ္ရက္(ဘ္)ကူမားသည္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌ ၎၏ သံအမတ္ ခန္႔အပ္လႊာကို ေပးအပ္သည္။

အဆိုပါ သံအမတ္ ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန သံတမန္ေရးရာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။