ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီး H.E. Mr. PRAK Sokhonn ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီး H.E. Mr. PRAK Sokhonn ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား ယေန႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံသည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာ-ကေမၻာဒီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္ စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့မႈအေျခအေန၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး က႑မ်ား တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈက႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး၊ အခြန္ႏွစ္ထပ္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားတိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆီရမ္ရိၿမိဳ႕တို႔အၾကား တိုက္႐ုိက္ေလေၾကာင္းလုိင္း ေျပးဆြဲႏိုင္ေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အတူ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဧည့္သည္ေတာ္ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Sok Chea လည္း တက္ေရာက္သည္။