ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ (၃)ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ (၃)ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ဝင္း ထမင္းစား ခန္းမေဆာင္၌က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႕ တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳအမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယသမၼတမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးျမင့္ေဆြ ႏွင့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း၊ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးညြန္႔၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း၊ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၾကသည့္ သူရ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

(ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားကိုသီးျခားေဖာ္ျပထားပါ သည္။)

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂုဏ္ျပဳအမွာ စကားေျပာၾကားသည္။

(ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၏ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားကို သီးျခား ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သံုးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သက္တမ္းသည္လည္း ရွစ္ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္မည့္ ဒီမိုကေရစီ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကို ေရာက္ရွိရန္အတြက္ မိမိတို႔သည္ အတူတကြ လက္တြဲၿပီး ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကရဦးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္လွမ္းေနဆဲ ဒီမိုကေရစီ ခရီးအတြက္ ခုိင္မာသည့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္တစ္ရပ္ျဖစ္လာရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အားနည္း ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ၿပီး ယခုထက္ပိုမို ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ျပည့္စံုခုိင္မာသည့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစနစ္မ်ား၊ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား စြမ္းရည္ျပည့္ဝမႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပကတိ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အၿမဲတေစ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမွသာ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ညီညႊတ္ၿပီး ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေသာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုး၏ စုေပါင္းအားႏွင့္ ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ကာလျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလိုအခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ အခန္းက႑သည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိသည္၊ မည္မွ်အေရးပါသည္ဆိုသည္ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလံုး သိရွိၾကၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္မ်ား ခုိင္မာ အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳမႈႏွင့္ အျခားေသာမ႑ိဳင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားလည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း သံုးႏွစ္ရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ၿပီး ခုိင္မာအားေကာင္းလာေစေရးသည္ အေရးႀကီး သည္ဆိုသည္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုး ထင္ထင္ရွားရွား သိျမင္ၿပီးျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆို္င္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ျမင္ေစရန္၊ အျပည့္အဝ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႀကံဳေတြ႕ရ သည့္ အခက္အခဲ၊ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

သို႔မွသာ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ တာဝန္ေက်ပြန္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ထင္ထင္ရွားရွား ျပသႏုိင္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္းကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္ မ်ား၏ အဓိကတာဝန္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူကို ကုိယ္စားျပဳျခင္း၊ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ျပည္သူ႔ အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ ျပည္သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ဆိုသည့္ လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိုဳင္မ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းၾကရင္း ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကို ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကရသည့္ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တာဝန္ေက်ပြန္မႈတို႔ကို ျပသကာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို လက္ေတြ႕က်က် ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ၾကရန္ ဆႏၵျပဳ တိုက္တြန္းအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခုိင္သန္းက ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသည္ ယခုဆိုလွ်င္ သံုးႏွစ္ တာကာလ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ ဥပေဒျပဳက႑မွ ဥပေဒမ်ားကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ ျပ႒ာန္းေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထု၏ လိုလားခ်က္၊ ဆႏၵႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ရံုး ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ ခရီး လမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပါတီစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ မထားရွိဘဲ ဥပေဒျပဳသူမ်ားပီပီ အစြဲကင္းစြာ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ ျပည္သူမ်ား ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ျဖင့္ ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစြာ ေနႏုိင္ရန္၊ ျပည္သူမ်ား ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို တန္းတူရရွိေစႏုိင္ရန္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းထမ္းေဆာင္္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေရွ႕ဆက္၍လည္း ျပည္သူလူထုကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ခ်င္းစီျဖစ္ေစ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရင္း ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပိုမိုထြန္းကားေအာင္ ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ထို႔အတူ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူမႈ စီးပြားဘဝမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ အားကိုးအားထား ျပဳစရာ လႊတ္ေတာ္မွတစ္ပါး အျခားမရွိၿပီဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္လည္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။

ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစ္ဝန္းလံုး ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ မခြဲျခားဘဲ ေဒသအသီသီး တစ္ေျပးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္နား စြင့္ရင္း၊ သိႏုိင္ေအာင္ အၿမဲႀကိဳးစားရင္း မိမိတို႔၏ လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ ျပည္သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ဆိုသည့္အတုိင္း မိမိတို႔ ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ အရင္းခံကာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို အတူတကြ တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကရန္ ဆႏၵျပဳတိုက္တြန္းအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပစၥည္းကို ေပးအပ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိကပူးေပါင္း ပါဝင္ခဲ့ၾက သည့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး တို႔အား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိကပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒တို႔အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ က လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ပတ္ လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ “ေနာင္တြင္ ဥဒါန္းတြင္ေစသတည္း” ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ကူညီ ျပသေပးမႈအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ က လည္း ေကာင္း အထိမ္းအမွတ္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္သည္။

ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔သည္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ ဂုဏ္ျပဳေန႔လယ္စာကို အတူတကြ သံုးေဆာင္ၾကသည္။

ဂုဏ္ျပဳေန႔လယ္စာစားပြဲအၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔သည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားအား ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္သဘင္ေဆာင္၌ ျပသသည့္ “ေနာင္တြင္ ဥဒါန္းတြင္ေစသတည္း” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကသည္။