ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲ က်င္းပေရး နာယကအဖြဲ႔ႏွင့္ ဦးစီးေကာ္မတီလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email
ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲ က်င္းပေရး နာယကအဖြဲ႔ႏွင့္ ဦးစီးေကာ္မတီလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ သာသနာေတာ္ ဆုိင္ရာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲအခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ နာယကအဖြဲ႔ႏွင့္ ဦးစီးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္း အေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲ (၂)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ ႏွင့္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲက်င္းပေရးနာယကအဖြဲ႔ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ၊ ဦးၾကည္မင္း၊ ဦးသာဦး၊ ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းေနာင္ႏွင့္ ဦးေအာင္ျမင္ထြန္း၊ ဦးစီးေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ သာသနာေတာ္ ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲ က်င္းပေရး နာယကအဖြဲ႕ႏွင့္ ဦးစီးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းၫႇိႏိွဳင္းအစည္းအေဝးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ သာသနာေတာ္ ဆိုင္ရာဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲ က်င္းပေရး နာယကအဖြဲ႕ႏွင့္ ဦးစီးေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္၊ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁၈/၂၀၁၉ ျဖင့္ နာယကအဖြဲ႕ကို ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္၍ (၅)ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဦးစီးေကာ္မတီကို သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္၍ (၁၉)ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို စနစ္တက်ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၄)ရက္တြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၁)ခုႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီ (၁၁)ခု တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဦးစီးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းၫႇိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၁)ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ရာ အဆိုပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲ အခမ္းအနားကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမပိုင္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနား” ကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယပိုင္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ “သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ ေလာင္းလွဴပြဲအခမ္းအနား” ကိုလည္းေကာင္း ေနျပည္ေတာ္၊ ဥပၸါတသႏၲိေစတီေတာ္ပရိဝုဏ္ အတြင္းရွိ သာသနာ႔မဟာဗိမာန္ေတာ္ႀကီး၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၊ ဆပ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားအေပၚ မူတည္၍ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား လစ္ဟာမႈမရိွေအာင္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကေစလို ပါေၾကာင္း။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲအခမ္းအနားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အခမ္းအနားျဖစ္ၿပီး ေရွးေရွးျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ကတည္းက အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဆက္ဆက္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အျမင့္ဆုံးသာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ခ်ီးေျမႇာက္သည့္ အခမ္းအနားႀကီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာ နာယကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ႂကြေရာက္လာမည္ျဖစ္၍ အသြားအျပန္ခရီးစဥ္အတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အထူးေလယာဥ္ရရွိေရးႏွင့္ သြားလာမႈအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေစေရးတို႔အတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ သီလရွင္ဆရာႀကီးမ်ား ေခတၱသီတင္းသံုးေနထိုင္မည့္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ရိပ္သာ မ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ စိတ္ႏွလံုးခ်မ္းေျမ့စြာ သီတင္းသံုးႏိုင္ေရးအတြက္ သန္႔ရွင္းေရး၊ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေဆာင္႐ြက္ေစလိုပါေၾကာင္း။

ထို႔အျပင္ ဆက္ကပ္မည့္ အ႐ုဏ္ဆြမ္း၊ ေန႔ဆြမ္းတို႔ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္သည့္ဟင္းလ်ာမ်ား ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားနည္းတူ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအမံမ်ားကို စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ က်န္းမာေရးဆပ္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးစီမံေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ အခမ္းအနား ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အခမ္းအနားက်င္းပေရးဆပ္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အခမ္းအနားက်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ သာသနာ႔မဟာဗိမာန္ေတာ္ႀကီးအတြင္း ခမ္းနားထည္ဝါစြာျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ဘုရားခန္းႏွင့္ တကြ သံဃာစင္ျမင့္ေနရာတို႔ကို တင့္တယ္ၾကည္ညိဳဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ခင္းက်င္းထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲတြင္ ဘုရား၊ ဘြဲ႕ခံဆရာေတာ္ႀကီး ၂၅၄ ပါး၊ သီလရွင္ ဆရာႀကီး ၁၄ ပါး စုစုေပါင္း ၂၆၉ ပါးျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ေလာင္းလွဴရမည့္ ဆရာေတာ္ႀကီး ၆၂ ပါး ရိွသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္မ်ားထံ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီမ်ားက ပူးေပါင္းၫႇိႏႈိင္းစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္ႏွင့္ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ ႂကြေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ရွိပါကလည္း ႀကိဳတင္ေလာင္းလွဴရမည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားစာရင္း၌ ထည့္သြင္းထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲၿပီး၍ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲ က်င္းပရာတြင္လည္း သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ စနစ္တက်ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

“ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ”၊ “သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲ အခမ္းအနား” မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီ၊ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအလိုက္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၫႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ဦးစီးေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ဆဲအေျခအေနမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရိွပါက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ ေလာင္းလွဴပြဲက်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပြဲ က်င္းပေဆာင္ရြက္မည့္အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ဦးစီးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးၾကည္မင္းက ဦးစီးေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးထြန္းအုံက လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအမံမ်ားကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ဆပ္ေကာ္မတီအသီးသီးမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ဦးက အခမ္းအနား ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အခမ္းအနားက်င္းပေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ ဆြမ္းဆက္ကပ္ေရးႏွင့္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးေရး ဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမိုးေဇာ္ေရႊက ႀကိဳဆိုပင့္ေဆာင္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ အခမ္းအနားသို႔ ပင့္ေဆာင္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ ဖိတ္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တင္ျပခ်က္ မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အႏုပညာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလိႈင္ဝင္းေမာင္က ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေရးဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းခန္႔က ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြးက သတင္းမွတ္တမ္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဒၚသီတာလွက က်န္းမာေရးဆပ္ေကာ္မတီဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္္ ဦးေအာင္ျမင္ထြန္းက ဆြမ္းဆန္ေတာ္ ေလာင္းလွဴေရးဆပ္ေကာ္မတီဆုိင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက လံုၿခံဳေရးဆပ္ေကာ္မတီဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဆပ္ေကာ္မတီအလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရိွမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယသမၼတက လိုအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။