ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email
ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား
 • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား
 • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား
 • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား
 • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား
 • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား
 • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား
 • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား
 • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား
 • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား
 • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား
 • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား
 • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၈

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္း ရွင္းဗဟိုဌာန -၂ ၌ က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ဇနီး၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား၏ဇနီးမ်ား၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ဇနီး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ဇနီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာခံု႐ံုးဥကၠ႒၏ ဇနီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏ ဇနီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၏ဇနီး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၏ဇနီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏ဇနီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ဇနီး၊ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဥကၠ႒၏ဇနီး၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၏ဇနီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ဇနီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံျခားသံရုံး မ်ားမွ သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာန ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လက ႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ စက္႐ုံမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး(၁၄၆)ဦး မီးေလာင္ေသဆုံးမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ မတ္လ(၈) ရက္ေန႔ ေရာက္တိုင္း ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးရွိ အမ်ိဳးသမီးထုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ေန႔အျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို က်င္းပၾကပါ ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ျမန္မာ အမ်ိဳး သမီးထု၏ အခန္းက႑အေရးပါမႈကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္အျဖစ္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အတြက္ ကုလသမဂၢကခ်မွတ္ ေပးသည့္ဦးတည္ခ်က္ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ခြင့္တူညီေရး စဥ္းစားလို႔စြမ္းရည္ျမႇင့္ေရး အေလး ေပးဖို႔၊ ေျပာင္းလဲမႈကို ဖန္တီးစို႔” “Think Equal, build smart, innovate for change”ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ၂ဝ၃ဝ တြင္ က်ား-မေရးရာ ၅ဝ-၅ဝ ျဖစ္ရမယ္ဆိုသည့္ ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာႏိုင္ေစ မည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္မ်ား၊ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္း ယႏၲရားမ်ားအတြက္ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျပင္ ေပါင္းစပ္ ထားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ား၊ သစ္လြင္သည့္အေတြးအေခၚ၊ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယခုကဲ့သို႔ ဦးတည္ခ်က္ ေဆာင္ပုဒ္ ခ်မွတ္ၿပီး ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကို တိုက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို အဓိကအေျခခံသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုအေျခခံၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ကို တည္ေဆာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးညီမွ်တစြာပါဝင္ေရးသည္လည္း အလြန္အေရးႀကီးၿပီး အေျခခံက်သည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁-ရာစုပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝး၏ ႏိုင္ငံေရးက႑အေျခခံမူမ်ားတြင္ က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အနည္းဆုံး (၃ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေရးကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္ အမွတ္စဥ္(၅)ပါ က်ား-မတန္းတူညီမွ်မႈရရွိေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းပကား ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္ (၉)ခ်က္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္းဗင္းရွင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ လုပ္ငန္းယႏၲရား အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။

နယ္ပယ္ရပ္အားလုံးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရး အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂ဝ၁၃-၂ဝ၂၂)ကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္(၁၂)ရပ္ကို အေျခခံၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ကို က်န္ရွိေနသည့္ စီမံကိန္းကာလ(၄)ႏွစ္အတြင္း အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑ မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား က႑စုံတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ိဳး သမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးနည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (၄)ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂ဝ၁၃-၂ဝ၂၂) ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ႐ြက္ရာတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (DACU)ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ က႑ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (၁ဝ)ဖြဲ႕(Sector Coordination Group-SCG)တြင္ က႑(၁ဝ)ရပ္လုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ Non Sector Coordination Group အျဖစ္ က်ား/မ တန္းတူညီမၽွေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (Gender Equality and Women’s Empowerment-GEWE) ကို ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ယင္း အဖြဲ႕က နည္းပညာဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္း လိုပါေၾကာင္း။

ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈပန္းတိုင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈစီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development Plan-MSDP)တို႔နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ မွာၾကားလိုပါ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေရးပါသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP)တြင္လည္း ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ ထက္ဝက္ ေက်ာ္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပိုမိုအေလးထား ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း။

ေလ့လာမႈစစ္တမ္းေတြအရ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ စီးပြားေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ျပည္သူ႕ေရးရာတြင္ ပါဝင္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုသည့္ နယ္ပယ္ မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနေသး သည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ၎နယ္ပယ္ရပ္မ်ားတြင္လည္း လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ နည္း လမ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားကို တီထြင္ဆန္းသစ္ ၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။

ပဋိပကၡႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ (Joint Communique)ကို ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၇)ရက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးက႑(၆)ရပ္ ပါဝင္ၿပီး ၎ဦးစားေပးက႑မ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အစီ အမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အမ်ိဳး သမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဖိုရမ္ကို ယေန႔ က်င္းပသြားမည္ဟု သိရွိရပါ ေၾကာင္း၊ ယင္းဒီဖိုရမ္ကတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြမ္း ေဆာင္ရည္မ်ားျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ က်ား-မေရးရာ တန္းတူ ညီမၽွမႈ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း အသစ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ျမင့္မားတိုး တက္ေစရန္၊ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူညီမွ် ရရွိေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဘက္ေပါင္းစုံက ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပး ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတြက္ အတိုင္းမသိ ဝမ္းေျမာက္ၾကည္ႏူး မိပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္လည္း တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ-စီးပြားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ (၃)ရပ္ ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ က်ား/မ မေ႐ြး အားလုံး တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို ကိုယ္စား ျပဳသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးထု၏ စြမ္းပကားကို ပိုမိုေဖာ္ထုတ္ အသုံးခ်သြားၾကပါ၊ အမ်ိဳး သမီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လက္ရွိရရွိၿပီးျဖစ္သည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို အရွိန္ရေစ မည့္ တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ဇနီး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူတုိ႔သည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဌာနဆုိင္ရာ၊ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတုိ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု ႐ိုက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ဇနီး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိ၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္မ်ား ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕ (UNICEF)၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ မစၥ ဂၽြန္ကြန္ႏူကီႏွင့္ ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ နီကိုးလက္စ္ ဘာနီးရက္ဒ္တုိ႔သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္း အမွတ္ျပခန္းမ်ားကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကၿပီး အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာ ၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကသည္။

ယင္းေနာက္ အခမ္းအနား ဒုတိယအပိုင္း အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ေနမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူဦးေရသည္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ၅၄ သန္းေက်ာ္ရွိပါေၾကာင္း၊ လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတုိင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏မူဝါဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား ထိေရာက္မႈရွိေစေရးႏွင့္ လုိအပ္ေသာဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး အၾကံ ျပဳေဆာင္ရြက္ရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးရန္၊ ဥပေဒမ်ား နားလည္လာေစရန္ႏွင့္ ဗဟု သုတမ်ားျပည္စံုေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ “One Stop Women Support Center” ကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ လား႐ႈိးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တုိ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း အလုပ္လုပ္သူ ၂၁ ဒသမ ၉၁ သန္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈသည္ ၄၁ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႔ကို အား ေပးေဆာင္ရြက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံမွ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္ လႊာကို ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္မ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNICEF) ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ မစၥ ဂၽြန္ ကြန္ႏူကီက ဖတ္ၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လက္ေတြ႕ဘဝ ျဖတ္သန္းမႈ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းကို ျပသည္။

ယင္းေနာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စကားဝိုင္း ကို က်င္းပရာ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚ ေပါက္လာေစေရး၊ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးေသာ လူမႈကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္စဥ္းစားထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အမ်ဳိး သမီးမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တုိးျမႇင့္ ျခင္းမ်ားကို အားေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စြမ္းရည္မ်ား၊ တတ္ကၽြမ္းမႈပညာရပ္မ်ား၊ အေသးစား ေငြေခ်း ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ယက္ကန္းႏွင့္ လက္မႈပညာရပ္ဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပသ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။