ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ (၅၆)ႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းနားသို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၆၉၇၄ တြဲ၊ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ ၅၀၀ ႏွင့္ ပုလဲအတြဲ ၂၇၄ တြဲ တုိ႔ကိုျပသေရာင္းခ်သြားမည္

Printer-friendly versionSend by email
ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ (၅၆)ႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းနားသို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၆၉၇၄ တြဲ၊ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ ၅၀၀ ႏွင့္ ပုလဲအတြဲ ၂၇၄ တြဲ တုိ႔ကိုျပသေရာင္းခ်သြားမည္
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ (၅၆)ႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းနားသို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၆၉၇၄ တြဲ၊ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ ၅၀၀ ႏွင့္ ပုလဲအတြဲ ၂၇၄ တြဲ တုိ႔ကိုျပသေရာင္းခ်သြားမည္
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ (၅၆)ႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းနားသို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၆၉၇၄ တြဲ၊ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ ၅၀၀ ႏွင့္ ပုလဲအတြဲ ၂၇၄ တြဲ တုိ႔ကိုျပသေရာင္းခ်သြားမည္
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ (၅၆)ႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းနားသို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၆၉၇၄ တြဲ၊ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ ၅၀၀ ႏွင့္ ပုလဲအတြဲ ၂၇၄ တြဲ တုိ႔ကိုျပသေရာင္းခ်သြားမည္
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ (၅၆)ႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းနားသို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၆၉၇၄ တြဲ၊ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ ၅၀၀ ႏွင့္ ပုလဲအတြဲ ၂၇၄ တြဲ တုိ႔ကိုျပသေရာင္းခ်သြားမည္
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ (၅၆)ႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းနားသို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၆၉၇၄ တြဲ၊ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ ၅၀၀ ႏွင့္ ပုလဲအတြဲ ၂၇၄ တြဲ တုိ႔ကိုျပသေရာင္းခ်သြားမည္

 

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၁

(၅၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူႏွင့္ ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သီဟ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးၾကည္မင္းႏွင့္ ေဒါက္တာရဲျမင့္ေဆြ၊ ျပပြဲဗဟိုေကာ္မတီ ၀င္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပရတနာကုန္သည္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ဒုတိယသမၼတ အား ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ဗဟိုေကာ္မတီ က ျပပြဲဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ခင္းက်င္းျပသထားရိွမႈမ်ားကို LED Display Board ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ သည္ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားလိုက္ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပခန္းျပကြက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈအားေပးသည္။

ယေန႔ က်င္းပသည့္ (၅၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲသည္ (၉၄) ပြဲေျမာက္ျပပြဲျဖစ္ၿပီး မတ္ ၁၁ ရက္ မွ ၂၀ ရက္အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္းအရိုင္းမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းအေခ်ာထည္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရိုင္းမ်ား၊ ေက်ာက္ မ်က္အေခ်ာထည္မ်ား၊ လက္၀တ္ရတနာမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ဆင္တူေသာေက်ာက္မ်ား၊ ရုပ္ထုရုပ္ထြင္းမ်ား၊ ပံုေဆာင္ခဲမ်ား၊ ေက်ာက္ကပ္ပန္းခ်ီမ်ားႏွင့္ ပုလဲအတြဲမ်ားကို သတ္မွတ္ ရက္မ်ားအလိုက္ ျပသေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျပပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ အမွတ္ ၁ မွ ၁၂၀၀ အထိကို မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အတြဲအမွတ္ ၁၂၀၁ မွ ၂၄၀၀ အထိကို မတ္ ၁၆ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ အတြဲအမွတ္ ၂၄၀၁ မွ ၃၆၀၀ အထိကို မတ္ ၁၇ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ အတြဲအမွတ္ ၃၆၀၁ မွ ၄၈၀၀ အထိကို မတ္ ၁၈ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ အတြဲအမွတ္ ၄၈၀၁ မွ ၆၀၀၀ အထိကို မတ္ ၁၉ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ အတြဲအမွတ္ ၆၀၀၁ မွ ၆၉၇၄ အထိကို မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ ၅၀၀ ကို မတ္ ၁၄ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ပုလဲအတြဲ အတြဲအမွတ္ ၁ မွ ၁၈၂ အထိကို မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အတြဲအမွတ္ ၁၈၃ မွ ၂၇၄ အထိကို မတ္ ၁၃ တြင္လည္းေကာင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြား မည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္စိမ္းအရိုင္းအတြဲမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခခံေစ်းသည္ ယူရိုေငြ (၅၀၀၀) ႏွင့္အထက္၊ ေက်ာက္စိမ္းအေခ်ာထည္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခခံေစ်းသည္ ယူရိုေငြ (၁၀၀၀) ႏွင့္ အထက္၊ ေက်ာက္မ်က္အတြဲမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခခံေစ်းသည္ ယူရိုေငြ (၅၀၀) ႏွင့္အထက္၊ ပုလဲအတြဲမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခခံေစ်းသည္ ယူရိုေငြ (၁၀၀၀)ႏွင့္အထက္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ သည္။

ျပပြဲတြင္ ေရာင္းရေငြတန္ဖိုးအေပၚ သတ္မွတ္ေကာက္ခံမည့္ အခြန္ အခႏႈန္းထားမ်ား မွာ အထူးကုန္စည္ခြန္အေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းအရိုင္းမ်ားအတြက္ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေက်ာက္ မ်က္အရိုင္းမ်ားအတြက္ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေက်ာက္မ်က္လက္၀တ္ရတနာအေခ်ာထည္မ်ား အတြက္ (၃) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အေခ်ာထည္မ်ားအတြက္ (၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးလဖိုင္ခြန္ဆာ က ``ဒီေန႔ က်င္းပတဲ့ (၅၆)ႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ဟာ အရင္ကျပသ ေရာင္း ခ်ခဲ့တဲပြဲေတြထက္ပိုေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီပြဲမွာ အရည္ အေသြး ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းမြန္တဲ့ေက်ာက္ေတြပါ၀င္ေနလို႔ပါပဲ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရတနာကုန္ သည္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္မယ္လို႔ခန္႔မွန္းထားပါတယ္၊ ဒီျပပြဲမွာ ယခင္ျပ ပြဲေတြထက္ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္အတြဲေတြပိုမိုခင္းက်င္းျပသထားတာကိုျမင္ေတြ႕ၾက မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္၊ ျပည္သူေတြအတြက္၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အက်ိဳးရိွ ေစမယ့္ ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ပါတယ္´´ ဟုေျပာသည္။