ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

Printer-friendly versionSend by email
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု
  • ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု
  • ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု
  • ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု
  • ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၅

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး H.E. Pol. Lt. Gen. Vilay Larkhamfong ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား ယေန႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ား၊ တရားမ၀င္ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ျမန္မာႏွင့္လာအို ဘာသာစကားမ်ား သင္ၾကားေရး၊ ျမန္မာ-လာအို ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာဝင္ထြက္ဂိတ္အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ က်ဳိင္းလပ္ နယ္စပ္ဂိတ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ဝင္ထြက္ဂိတ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပဲြသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဦးမင္းသူႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။