အပတ္စဥ္သတင္း

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ စံုညီအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ စံုညီအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး တက္ေရာက္

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး တက္ေရာက္

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ႏိုင္ငံအဆင့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ ႒မအႀကိမ္အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္အလံတင္ အခမ္းအနားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအေလးျပဳပြဲအခမ္းအနားတက္ေရာက္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ႏွင့္ဇနီးေဒၚခ်ဳိခ်ဳိတို႔က ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္၊ ၂၆/၂၀၁၉ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးဌာန ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ထံမွ
(၇၂) နွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားသို႔
ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ
(၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္)

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း အားၾကည့္ရႈစစ္ေဆး