အပတ္စဥ္သတင္း

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံု

Government of the Republic of the Union of Myanmar
Ministry of the Office of the State Counsellor

PRESS RELEASE

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီလုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အစၥေရးသံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ က်ီလင္ျပည္နယ္ေကာ္မတီ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ၿမိဳ႕ႀကီးေရေလွာင္တမံ၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေရအား လွ်ပ္စစ္စက္ရုံတုိ႔အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီးတံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ စြန္႔လြတ္လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္၊ ၉/၂၀၁၈

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး H.E.Mr. Taro Kono ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားမ်ားလုပ္ငန္း ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ၊လက္ဖက္ေျခာက္စက္ရုံ၊ ေကာ္ဖီၿခံႏွင့္ ေကာ္ဖီစက္ရုံတုိ႔အား လုိက္လံၾကည့္ရႈ