အပတ္စဥ္သတင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ထံမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္)

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕တို႔၌ က်င္းပသည့္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားလႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားသို႔ တက္ေရာက္

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ အ႒မအႀကိမ္ လုုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ (၂/၂ဝ၁၈) လုပ္ငန္းညိႇႏိႈ္င္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္၊ ၂၆ /၂၀၁၈

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ထံမွ (၉၈) ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၉၁/၂၀၁၈

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
အမိန္႔အမွတ္၊ ၄၄/၂၀၁၈

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတကၠသိုလ္မ်ား အားကစားၿပဳိင္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ျမန္မာတကၠသိုလ္အားကစားအဖြဲ႕အား ေအာင္ႏိုင္ေရးအလံ အပ္ႏွင္းပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္