ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ပဥၥမအႀကိမ္ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ေဒသတြင္း ထုတ္ကုန္ပစၥည္မ်ား(MSMEs Products) ျပပြဲႏွင့္ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေရထြက္ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ ေရႊဘံုရတနာမဂၤလာနန္းေတာ္ ႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာကၠာေျမာက္ေက်းရြာရိွ ျမန္မာ့ရိုးရာလက္မႈပညာယြန္းထည္ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ

သတင္းမ်ား

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အစၥေရးသံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံု

Government of the Republic of the Union of Myanmar
Ministry of the Office of the State Counsellor

ကုိယ္ေရးအရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ပဥၥမအႀကိမ္ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ေဒသတြင္း ထုတ္ကုန္ပစၥည္မ်ား(MSMEs Products) ျပပြဲႏွင့္ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေရထြက္ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ ေရႊဘံုရတနာမဂၤလာနန္းေတာ္ ႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာကၠာေျမာက္ေက်းရြာရိွ ျမန္မာ့ရိုးရာလက္မႈပညာယြန္းထည္ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီလုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ၿမိဳ႕ႀကီးေရေလွာင္တမံ၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေရအား လွ်ပ္စစ္စက္ရုံတုိ႔အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီးတံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ စြန္႔လြတ္လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ပဲြသ

ရခိုင္ျပည္နယ္ေရးရာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ အႀကံေပးအဖြဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ

ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းလြွာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ - ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္သည့္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းလႊာ ( ၁၃-၇-၂၀၁၆ မွ ၁၇-၇-၂၀၁၆ ထိ)

မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ဟာ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ အမွီသဟဲ ျပဳေနပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိဘဲ စဥ္ဆက္ မျပတ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ၿမဲႏိုင္ပါ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို အျမစ္ျပတ္ သုတ္သင္ႏိုင္ေရးဟာ ဒီေန႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား အနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

[ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ]