ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု သံတြဲၿမိဳ႕ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ားႏွင့္ ေရေဘးကယ္ ဆယ္ ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

Printer-friendly versionSend by email

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု သံတြဲၿမိဳ႕ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ားႏွင့္ ေရေဘးကယ္ ဆယ္ ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

သံတြဲ ဇြန္ ၁၂

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုသည္ ယေန႔တြင္ သံတြဲၿမိဳ႕ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ားႏွင့္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုသည္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာ၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ သံတြဲၿမိဳ႕ေ႐ႊဆံေတာ္ေတာင္ေျခဓမၼာ႐ုံရွိ ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္လႉဒါန္းသည္။

အဆိုပါ ေ႐ႊဆံေတာ္ဓမၼာ႐ုံ၌ သံတြဲၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္မ်ားမွ ေရေဘးေရွာင္ အိမ္ေထာင္စု ၂၁ စု၊ လူဦးေရ၈၀ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ သံတြဲ-ဂြ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း ေရႀကီးေရလၽွံမႈ အေျခအေန၊သံတြဲ-ငပလီလမ္း ေရႀကီးေရလၽွံမႈအေျခအေနႏွင့္ သံတြဲ-ကင္းေမာ္လမ္းေရႀကီးေရလၽွံမႈ အေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္႐ႈၿပီး ၿမိဳ႕တြင္း ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ေရႀကီးေရလၽွံမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ ေရာဂါမ်ားကာကြယ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရးတို႔ကိုမွာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ သံတြဲၿမိဳ႕ ေ႐ႊအံေတာ္ေစတီေတာ္ဓမၼာ႐ုံရွိ ေရေဘး ေရွာင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး စားနပ္ရိကၡာမ်ားေထာက္ပံ့လႉဒါန္းသည္။ အဆိုပါဓမၼာ႐ုံတြင္ ေရေဘးေရွာင္အိမ္ေထာင္စု၄၀၊ လူဦးေရ ၁၆၀ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သံတြဲၿမိဳ႕ ေရႀကီးေရလၽွံမႈတြင္သံတြဲတပ္နယ္မွတပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေရေဘး ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။