တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေမးခြန္းပုံစံသစ္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းဖြင့္

Printer-friendly versionSend by email

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေမးခြန္းပုံစံသစ္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းဖြင့္

စစ္ေတြ ဇူလိုင္ ၉

ရခိုင္ျပည္နယ္အဆင့္ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေမးခြန္းပုံစံသစ္အရ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းဖြင့္ပြဲကိုဇူလိုင္ ၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက စစ္ေတြတကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာ၊ စစ္ေတြတကၠသိုလ္ တာဝန္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဝင္းႏိုင္၊ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးေအာင္သန္းျမင့္ တို႔က တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေမးခြန္းပုံစံသစ္အရ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“အခုသင္တန္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနနဲ႔ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အေျခခံပညာ ဆရာဆရာမေတြကို ဦးစြာပို႔ခ်ေဆြးေႏြးတာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ အဆင့္သိထားၿပီးမွကေလးေတြကို ထပ္ဆင့္ပို႔ခ်ရွင္းလင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက ဘာသာရပ္တစ္ခုစီက ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ဆရာဆရာမ ငါးဦးကိုေခၚယူကာ တစ္ၿမိဳ႕ နယ္ကို ဘာသာရပ္ အစုံ ဆရာ ဆရာမ ၃၉ ဦး ေခၚပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္ အျပင္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္မွဆရာ ဆရာမေတြလည္းပါတယ္။ စစ္ေတြတကၠသိုလ္က သက္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡေတြက ေမးခြန္းပုံစံသစ္ေတြကို ရွင္းလင္းၿပီး ဆရာ ဆရာမေတြအေနနဲ႔ ေမးခြန္းပုံစံသစ္ေတြကို အေသးစိတ္သိရွိသြားပါက ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဆရာ ဆရာမေတြကို ထပ္ဆင့္ သင္ၾကားၿပီး ကေလးေတြ အတြက္ေမးခြန္းပုံစံသစ္ကို ပိုမိုသိရွိ နားလည္ကၽြမ္းက်င္သြားမွာပါ” ဟု ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးေအာင္သန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာခ်မ္းသာ၊ စစ္ေတြတကၠသိုလ္တာဝန္ခံ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဝင္းႏိုင္၊ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးေအာင္သန္းျမင့္၊ စစ္ေတြတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ/ဌာနမွဴးမ်ား၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။