ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သေဘၤာေကြ႕ေက်း႐ြာ၌ ဥပေဒမဲ့ေနထိုင္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းဖယ္ရွား

Printer-friendly versionSend by email

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သေဘၤာေကြ႕ေက်း႐ြာ၌ ဥပေဒမဲ့ေနထိုင္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းဖယ္ရွား

ေနအိမ္တစ္လုံးမွ လက္ပစ္ဗုံးႏွင့္ တုတ္၊ဓားလက္နက္မ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၁

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ သေဘၤာေကြ႕ေက်း႐ြာ မီးေလာင္ျပင္ေနရာ၌ဥပေဒမဲ့တဲအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္၍ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားအား ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာကရွင္းလင္းဖယ္ရွားမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ဥပေဒမဲ့ေနထိုင္သူမ်ားအား စည္း႐ုံးဦးေဆာင္ေနသူ ဦးထြန္းျမင့္ဦး၏ ေနအိမ္မွ စနက္တံပါ လက္ပစ္ဗုံးတစ္လုံး၊ တုတ္၊ဓားလက္နက္မ်ား၊ လက္ကိုင္စကား ေျပာစက္မ်ား၊ က်ည္ကာအက်ႌတစ္ထည္၊ က်ည္ကာဖိုက္ဘာဦးထုပ္တစ္လုံး၊ ကင္မရာပစၥည္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံသုံးပစၥည္းမ်ား၊ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖုန္းႏွင့္ ဆင္းကတ္တို႔ကို သိမ္းဆည္းရမိၿပီး သက္ဆိုင္ရာက ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒမဲ့ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားအား ေက်ာက္ပႏၵဳေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ယာယီေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာက လတ္တေလာအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ အဝတ္ အထည္တို႔ကိုေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ဥပေဒမဲ့ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူ မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာက တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာမရရွိဘဲ ေနထိုင္မႈမျပဳရန္ တားျမစ္ထားခဲ့ၿပီး လိုက္နာမႈမရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈမရွိသျဖင့္ ထပ္မံ၍သတိေပးစာႏွစ္ႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္က သေဘၤာေကြ႕ေက်း႐ြာမီးေလာင္ျပင္ေနရာမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၃၇စုအား သက္ဆိုင္ရာက အင္းဒင္ေက်း႐ြာသစ္ေျမေနရာသို႔စနစ္တက်ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေနရာခ် ထားေပးခဲ့ၿပီး ဥပေဒမဲ့ေနထိုင္သူ အိမ္ေထာင္စု ၂၄စုမွာ မေျပာင္းေ႐ႊ႕ဘဲ ဆက္လက္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာက ဥပေဒႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သေဘၤာေကြ႕ေက်း႐ြာ မီးေလာင္ျပင္ေနရာတြင္ ဥပေဒမဲ့ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ၿပီး သြားလာရလြယ္ကူ သည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အင္းဒင္ရဲစခန္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ေက်း႐ြာသစ္ေျမေနရာ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ယာယီ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးကာ အၿမဲေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခိုင္အမာအေဆာက္အအုံ အလုံး ၁၀၀ တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။