ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၌ ဘာသာေပါင္းစုံအမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

Printer-friendly versionSend by email

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၌ ဘာသာေပါင္းစုံအမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

 

ေမာင္ေတာ ေအာက္တိုဘာ ၁၀

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ဘာသာေပါင္းစုံအမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ႏွင့္၁၀ ရက္တို႔တြင္ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၌ က်င္းပသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း Mr.Roelof Meyerႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးေအာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ဘာသာေပါင္းစုံအမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားလ်က္ရွိေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ သားငါးေဈးကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၊ ပန္းေတာျပင္႐ြာ၊ေအာင္ဗလ႐ြာတို႔တြင္ ႏွစ္ဖက္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစေရးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။