ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္းေဆာင္႐ြက္

Printer-friendly versionSend by email

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္းေဆာင္႐ြက္

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမ(၃)ေတာင္ၿပိဳ(ယာ)နယ္ေျမ ရဲစခန္းမွရဲအုပ္ျမတ္ေဇာ္ဦး ဦးစီးသည့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အမွတ္(၃၄) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ Baishfariကင္းစခန္းမွ Naib Subedar Md.Rafiqul Islamဦးစီးသည့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲမွ ၁၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္အထိ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးအတြင္းရွိနယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးလမ္းအတိုင္း နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္(၃၆)မွ (၃၈)အထိႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။