ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

Printer-friendly versionSend by email

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

ေမာင္ေတာ ေအာက္တိုဘာ ၁၅

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Christine Schraner Burgenerႏွင့္အဖြဲ႕သည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံတို႔ႏွင့္အတူယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာရာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာၾကၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၌ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည္။

ယင္းေနာက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕မစည္ပင္သာယာေဈးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကသည္။ထို႔ေနာက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာၾကၿပီး ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၌ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္တြင္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္သည္။

ထို႔ေနာက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ကိုင္းႀကီးေက်း႐ြာရွိ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာၾကသည္။