ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေရမိုင္လွည့္ကင္းေဆာင္႐ြက္

Printer-friendly versionSend by email

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေရမိုင္လွည့္ကင္းေဆာင္႐ြက္

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၂

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမ(၅) အမွတ္(၂) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ခြဲ ႐ြက္ၫိုေတာင္ရဲစခန္းမွ ယာယီရဲမွဴး တင္လႈိင္ ဦးစီးသည့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မတ္ ၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေရယာဥ္တပ္ဖြဲ႕စု(ေမာင္ေတာ)မွ ငါးမန္းအျမန္သြား တိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္ အမွတ္(၀၀၃)ပါ ႏွစ္စင္းႏွင့္ အမွတ္(၂) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ Domdomia ကင္းစခန္းမွ Subedar Abdur Razzak ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စက္တပ္ေရယာဥ္ ႏွစ္စင္း စုစုေပါင္း ေလးစင္းတို႔ျဖင့္ မဂၤလာႀကီးေခ်ာင္း၀ထိပ္နတ္ျမစ္ ျမစ္လယ္ရွိ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အနီး ေရမိုင္အမွတ္(၈)မွ ဦးရွည္က်ေခ်ာင္း၀ထိပ္ ေရမိုင္ အမွတ္(၁၁)အထိ နတ္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေရမိုင္ကင္းလွည့္ ခဲ့ၿပီး ေရယာဥ္အမွတ္(၀၀၃)ေပၚ၌ ႏွစ္ဖက္ကင္းလွည့္သည့္အဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။