ေရေခါင္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီး AA အဖြဲ႕က တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းအား ေစာင့္ႀကိဳတိုက္ခိုက္

Printer-friendly versionSend by email

ေရေခါင္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီး AA အဖြဲ႕က တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းအား ေစာင့္ႀကိဳတိုက္ခိုက္

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၃

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေစေတာင္ေက်း႐ြာအနီး လုံၿခဳံေရးေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား မတ္ ၂၂ ရက္ နံနက္တြင္ AA အဖြဲ႕က လက္နက္ႀကီး/လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္အခ်ိဳ႕က်ဆုံးဒဏ္ရာရရွိၿပီး AA အဖြဲ႕မွ အေလာင္း ၃ ေလာင္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲခန္႔တြင္ AA အဖြဲ႕မွ အင္အား ၃၀ ခန္႔က ေရေခါင္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မီတာ ၄၀၀ ခန္႔အကြာမွ လက္နက္ႀကီး/လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ညေန ၄ နာရီခြဲခန္႔တြင္ အင္အား ၅၀ ခန္႔က ေရေခါင္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မီတာ ၈၀၀ခန္႔အကြာမွ လက္နက္ႀကီး/လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ေစာင့္ႀကိဳတိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ျပန္လည္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း။

ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မိမိဘက္မွ စစ္သည္အခ်ိဳ႕က်ဆုံး/ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ AA အဖြဲ႕မွ အားကစားဝတ္စုံ အရပ္ဝတ္မ်ားဝတ္ဆင္ထားသည့္ အေလာင္း ၃ ေလာင္းအား ေရေခါင္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီး AA အဖြဲ႕ ေနရာယူပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ ေနရာတစ္ဝိုက္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

AA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားအား အသုံးျပဳအကာအကြယ္ရယူလ်က္ တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းမ်ားအား မိုင္းေထာင္/မိုင္းဆြဲ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက မလႊဲမေရွာင္သာ ျပန္လည္ခုခံရသည့္အခါ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း မလိုလားအပ္ေသာ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်း႐ြာမ်ား၌ AA အဖြဲ႕အား လက္မခံၾကရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္လာပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားသို႔ သတင္းေပးပို႔ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။