တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းမ်ားအား AA အဖြဲ႕က ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္

Printer-friendly versionSend by email

တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းမ်ားအား AA အဖြဲ႕က ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၆

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရစိုးေခ်ာင္းေက်း႐ြာႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ လုံၿခဳံေရးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ က်ီးရာျပင္ေက်း႐ြာအနီး ေျမာက္ဦး-ေက်ာက္ေတာ္ လမ္းလုံၿခဳံေရး ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတို႔အား AA အဖြဲ႕က မတ္ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္တို႔တြင္ လက္နက္ႀကီး/လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ စစ္သည္အခ်ိဳ႕က်ဆုံးထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး AA အဖြဲ႕ထံမွ အေလာင္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ငယ္မ်ိဳးစုံ သုံးလက္အပါအဝင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းသည္ မတ္ ၂၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရစိုးေခ်ာင္းေက်း႐ြာ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ငစံေဘာ္ေခ်ာင္း၏ အေရွ႕ဘက္ကမ္းသို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ငစံေဘာ္ေခ်ာင္းတစ္ဖက္ကမ္း ဓနိေတာမွ AA အဖြဲ႕မွ ၁၀ ဦးခန္႔က စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ၁၀ မိနစ္ခန္႔ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားကာ AA အဖြဲ႕သည္ အေနာက္ဘက္သို႔ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားသျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက လုံၿခဳံေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း။

ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ က်ီးရာျပင္ေက်း႐ြာအနီး ေျမာက္ဦး-ေက်ာက္ေတာ္ လမ္းလုံၿခဳံေရးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား AAအဖြဲ႕ အင္အား ၁၅၀ ခန္႔က လက္နက္ႀကီး/လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း။

ျဖစ္စဥ္တြင္ မိမိဘက္မွ စစ္သည္အခ်ိဳ႕ က်ဆုံးထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကကာ AA အဖြဲ႕ထံမွ အေလာင္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ငယ္မ်ိဳးစုံ သုံးလက္အပါအဝင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရာႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္အား လုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း။

AA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ မိုင္းေထာင္၊ မိုင္းခြဲျခင္း စသည့္ အဖ်က္အေမွာက္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ၎တို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားကို ဟန္႔တားထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအားမၾကာခဏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈလုံၿခဳံေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစေရးအတြက္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။