ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီး စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္၊ ေဆး႐ုံ၊ ေက်း႐ြာႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားေလ့လာ

Printer-friendly versionSend by email

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီး စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္၊ ေဆး႐ုံ၊ ေက်း႐ြာႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားေလ့လာ

စစ္ေတြ မတ္ ၂၇

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီး H.E. Mr. Dag Inge Ulstein သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေနာ္ေဝသံအမတ္ႀကီးႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္၊ေဆး႐ုံ၊ ေက်း႐ြာႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာသည္။

ေရွးဦးစြာ ေနာ္ေဝအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္သို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ရပ္ကြက္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈသည္။

ထို႔ေနာက္ ေနာ္ေဝအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ စစ္ေတြအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ မိုးျမင့္ဝင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လူနာမ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူေနသည့္အေျခအေနမ်ားကို လိုက္လံရွင္းလင္းျပသ သည္။

ဆက္လက္၍ ေနာ္ေဝအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ သဲေခ်ာင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္စခန္းသို႔သြားေရာက္၍ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္စခန္း တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည္။

ထို႔ေနာက္ သဲေခ်ာင္းေက်း႐ြာသို႔သြားေရာက္၍ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ မာရမာႀကီးႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားသည္။