အက်ဥ္းသားေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၇)ဦးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၇

 

မႏၲေလးအက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသားေက်ာင္းသူ (၇)ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အဆုိပါအက်ဥ္းသားမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ ၄ -၈-၂၀၁၇ ရက္စြဲပါစာအမွတ္ ၁၀၂ (၁)/၈/သမၼတ႐ံုး အရ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁)ျဖင့္  ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွာ မႏၲေလးအက်ဥ္းေထာင္မွ ရႊန္းလဲ့ေ၀ေက်ာ္ (ခ)မအျမဴး(ဘ)ဦးေက်ာင္ေအာင္၊ ဟိန္းထက္ေအာင္(ခ)လီရွင္းထက္ (ဘ) ဦးလီပိန္ဖူး၊ လႈိင္မင္းဦး(ဘ) ဦး၀င္းလြင္၊ ထြဋ္ေခါင္မ်ဳိး၀င္း(ဘ)ဦးေက်ာ္စြာမ်ဳိးဟိန္း၊ ေအာင္ခ်မ္းမင္း(ဘ) ဦးစံျမင့္ၾကည္ ၊ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ ရဲထြဋ္ေအာင္(ခ)ထြဋ္ထြဋ္(ဘ) ဦးဗုိလ္နီ၊ သင္းႏုိင္ၿဖိဳး(ခ)သက္ၿဖိဳးႏုိင္(ခ) ေနာင္ကြဲ (ဘ)ဦးစိုးျမင့္(ခ)ဦးျမင့္စိုး တုိ႔ျဖစ္သည္။