အစိုးရသစ္၏ ပထမရက္ ၁ဝဝ ကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၂

အစိုးရသစ္၏ ပထမရက္ ၁ဝဝ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး႐ုံး စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးထိန္လြင္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စက္တပ္ဆင္အင္အား ၁၃၃ မဂၢါဝပ္ရွိ ျမင္းၿခံ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕သုံး ဓာတ္အား ေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ STG-3 (၃ဝ မဂၢါဝပ္) တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ပါေၾကာင္း။

 

အဆိုပါစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမႈေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း၊ ဓာတ္အားစနစ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဗို႔အား ျပည့္ဝစြာ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၃ဝ ေကဗြီ မန္း-အမ္း ဓာတ္အားလိုင္း (၆၅ ဒသမ ၉)မိုင္အား ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၆၆ ေကဗြီ ဟားခါး-ဖလမ္း ဓာတ္အားလိုင္း ၂၄ ဒသမ ၅ မိုင္၊ ၆၆/၁၁ေကဗြီ၊ ၅ အမ္ဗြီေအ မအီဓာတ္အားခြဲ႐ုံအား ယခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၆၆ ေကဗြီ ေက်ာက္ျဖဴ-ေက်ာက္ျဖဴ (SEZ) ဓာတ္အားလိုင္း အမွတ္ (၁) (၅ ဒသမ ၅၇ မိုင္)၊ အမွတ္(၂) (၅ ဒသမ ၆၉မိုင္)ႏွင့္ ၆၆/၁၁ ေကဗြီ၊ ၂x၁ဝ အမ္ဗြီေအ ေက်ာက္ျဖဴ (SEZ) ဓာတ္အား ခြဲ႐ုံအား ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္တြင္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးခဲ့၍ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးမႈေၾကာင့္ ဖလမ္းေဒသေက်းရြာ ၁ဝ ရြာ၊ အိမ္ေထာင္စု ၆၇ဝ၊ မအီၿမိဳ႕နယ္ေဒသအတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စု ၅၉ဝ ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၁ ေကဗြီ လိုင္း ၁ မိုင္၊ ၄ဝဝ ဗို႔လိုင္း ၇ မိုင္၊ ၁၁/ဝ ဒသမ ၄ ေကဗြီ၊ ၂ဝဝ ေကဗြီေအခြဲ႐ုံ ငါး႐ုံအားလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ ေမ ၂၄ ရက္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းၿပီးစီး၍ ေမာ္ဟန္ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁၂ဝဝ တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိသုံးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၄၉၅၉

ကယားျပည္နယ္ ဒီေမာ့ဆိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ၁၁ ေကဗြီ ဓာတ္အားလိုင္း ၁၇၇ ဒသမ ၆၉ မိုင္၊ ၄ဝဝ ဗို႔လိုင္း ၆၉ ဒသမ ၈ မိုင္၊ ၁၁/ဝ ဒသမ ၄ ေကဗြီခြဲ႐ုံ ၉၆ ႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ လုပ္ငန္းအားလုံးၿပီးစီးၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးမႈေၾကာင့္ ေက်းရြာ ၉၅ ရြာ၊ အိမ္ေထာင္စု ေပါင္း ၄၉၅၉ စုတြင္ လွ်စ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိသုံးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းကူး ၿမိဳ႕နယ္၊ ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ၃၃ ေကဗြီ ဓာတ္အားလိုင္း ၂ ဒသမ ၈ မိုင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၁၁ ေကဗြီ ဓာတ္အားလိုင္းအသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ ေဆာက္ျခင္း၊ ၃၃/၁၁-၆ ဒသမ ၆ ေကဗြီ ထရန္စေဖာ္မာမ်ားအား စုစုေပါင္း ၇၅ အမ္ဗြီေအ အစားထိုး တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ခဲ့ျခင္း၊ ၁၁-၆ ဒသမ ၆/ဝ ဒသမ ၄ေကဗြီ၊ ၂ဝဝ ေကဗြီေအ ထရန္စေဖာ္မာ ၁၅ဝ တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးခဲ့သျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆုံးမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းအျပင္ ဗို႔အားျပည့္ဝ တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

စြမ္းအင္က႑

စြမ္းအင္က႑တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ထင္း၊ မီးေသြးႏွင့္ အျခားေလာင္ စာသုံးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ရန္ လိုင္စင္ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ျဖည့္တင္းၿပီး ေရနံ ဓာတ္ေငြ႕ရည္အိုးမ်ားကို သိုေလွာင္႐ုံျဖင့္ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္း (ဃ- လိုင္စင္)ႏွင့္ ျဖည့္တင္းၿပီး ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္အိုးမ်ားကို တိုက္ခန္း၊ ဆိုင္ခန္း မ်ားျဖင့္ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္း (င-လိုင္စင္)တို႔ကို ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယာယီလိုင္စင္ (ဃ) ၁၉၉ ဆိုင္ႏွင့္ ယာယီလိုင္စင္(င) ၄၆၄ ဆိုင္ စုစုေပါင္း ယာယီလိုင္စင္ ၆၆၃ ဆိုင္ထုတ္ေပးၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ေလယာဥ္ဆီဌာနခြဲ ၁၁ ခုျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္၊ တံတားဦး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဟဲဟိုး၊ တာခ်ီလိတ္၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ၿမိတ္၊ ထားဝယ္၊ စစ္ေတြ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴေလဆိပ္တို႔တြင္ ေလယာဥ္ဆီ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပ ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေလယာဥ္ဆီျဖည့္တင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို International Standard အတိုင္း ျဖန္႔ျဖဴးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

 

ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ လက္လီေရာင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအား ျပည္သူလူထုအတြက္ ထိုက္သင့္သည့္ ေစ်းႏႈန္း၊ သတ္မွတ္သည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ အျခင္အတြယ္ျဖစ္ေစေရး တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သုံးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္း (MPTA) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အေရအတြက္မွန္ကန္ၿပီး ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုက ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း။

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျပးဆြဲမည့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမွ City Bus (BRT) ယာဥ္အစီး ၆ဝ အတြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တပ္ဆင္သုံးစြဲခြင့္အား ခြင့့္ျပဳေပးႏိုင္သည့္အတြက္ အမ်ား ျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ခရီးသြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။