သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ပုဂံယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕မွ ျပည္သူမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

ပုဂံယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕မွ ျပည္သူမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပ

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပ

.

.