Daily Star သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းထုတ္ျပန္

Printer-friendly versionSend by email

 

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

(၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၂ ရက္)

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္)

၁။ ၅-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Star သတင္းစာတြင္ "Rohingya teen injured in firing at border" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ Narul Islam အမည္ရွိလူငယ္သည္ ႏြားေက်ာင္းေနစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေမာင္ခလီလုံၿခဳံေရးစခန္းဘက္မွ ေသနတ္ျဖင့္ ၁၇ ခ်က္ခန္႔ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ထိုလူငယ္၏ တံေတာင္ဆစ္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း AFP သတင္းဌာန၏ သတင္းကို ေဖာ္ျပလာခဲ့ပါသည္။

 

၂။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေတာင္ႏွင့္အေရွ႕အာရွဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ M.Delwar Hossain က အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၇-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအား ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ထိုကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကန္႔ကြက္ေျပာၾကားခဲ့ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက ယခုျဖစ္စဥ္သည္ တစ္စုံတစ္ရာ မွားယြင္းေနသည္ဟုယူဆေၾကာင္း၊ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိသူထံ သံအမတ္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ မည္သည့္ပစ္ခတ္ခံရမႈမွမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘက္မွ ကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔ျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဘက္မွ မည္သည့္ ပစ္ခတ္မႈကိုမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ျပန္လည္ၾကားသိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အၾကား အလံတင္ အစည္းအေဝးေခၚယူျပဳလုပ္၍ ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

၃။ သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘက္ျခမ္းရွိ ဘာလူခါလီဒုကၡသည္စခန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္ျခမ္း အစြန္ဆုံးရွိ ေတာင္ၿပိဳဝဲရဲကင္းစခန္း၏အေနာက္ဘက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အတြင္း ကိုက္ ၅၀၀၀ ခန္႔အကြာတြင္တည္ရွိၿပီး ၾကားတြင္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ကင္းစခန္း(၂)ခု ရွိေနေၾကာင္း၊ ၎ေန႔ရက္ႏွင့္ ၎အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေဒသလုံၿခဳံေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ၫွိႏႈိင္း၍ နတ္ျမစ္အတြင္း၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ စက္တပ္ေရယာဥ္(၂)စင္းစီျဖင့္ ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ ေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ေတာင္ၿပိဳဝဲရဲကင္းစခန္းႏွင့္ ရဲေအာင္ေခ်ာင္း၀ ရဲကင္းစခန္းမ်ားမွလည္း ပစ္ခတ္မႈတစ္စုံတစ္ရာမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းလွည့္ကင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ကင္းစခန္း မ်ားမွလည္း ပစ္ခတ္သံၾကားသိရျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ကလည္း ထူးျခားျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားလာသည့္အခါတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ၿမဲျဖစ္သည့္ အလံတင္အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ရန္လည္း ၫွိႏႈိင္းလာခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က ျပန္လည္တင္ျပလာခဲ့ ပါသည္။

 

၄။ သို႔ပါ၍ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ျဖစ္ပြားပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ထူေထာင္ထားသည့္ အလံတင္အစည္းအေဝး ခ်က္ခ်င္းေခၚယူၿပီး ေျပာဆိုရမည့္ကိစၥျဖစ္သျဖင့္ ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ အခ်က္အလက္ေသခ်ာျခင္းမရွိသည့္ ကိစၥမ်ိဳးကို သံတမန္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

 

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မၾကာမီကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က စိစစ္ၿပီးျဖစ္သည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူ မ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ သတင္းမ်ား အခ်ိန္ကိုက္ထြက္ေပၚလာမႈအေပၚ မ်ားစြာစိုးရိမ္ပူပန္မိပါေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုေရွ႕႐ႈ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိၿပီးျဖစ္သည့္ အတိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။