ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးစက္ရံုသစ္ႏွင့္ ေဆးဝါးႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို သိုေလွာင္ႏိုင္သည့္ Warehouse ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

Printer-friendly versionSend by email

ေမ ၁၅

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ေဆးဝါးစက္႐ုံ (အင္းစိန္) မွ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္      (GMP) ႏွင့္အညီ  တည္ေဆာက္ထားသည့္   ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးစက္႐ုံသစ္ႏွင့္    WHO က  ခ်မွတ္ထားသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာသိုေလွာင္မႈ  က်င့္စဥ္  (GSP Guide Line) ႏွင့္အညီ ေဆး  ဝါးႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို  သိုေလွာင္ႏိုင္သည့္  Ware House  အသစ္ကို ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္  တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည့္အျပင္ ေဆးဝါးထုပ္ပိုးမႈ  ပုံစံကိုလည္း ႏိုင္ငံ တကာအဆင့္မီ ေဆာင္႐ြက္  သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါစက္႐ုံမွ   သိရသည္။

 

“ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈကို ႏွစ္္ဆတိုး ထုတ္လုပ္သြားမယ္။ ေႁမြဆိပ္  ေျဖေဆးကိုလည္း ျပည္ပပို႔ႏိုင္ေအာင္ ဒီႏွစ္္က  စၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္။ ျပည္သူေတြ ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ဝယ္ႏိုင္ေအာင္ရယ္ စက္႐ုံကထုတ္တဲ့ တခ်ိဳ႕ေဆးေတြကို ျပည္ပကလာတဲ့  ေဆးေတြရဲ႕  ထုပ္ပိုးမႈပုံစံအတိုင္း  အဆင့္မီေအာင္လုပ္သြားမယ္။ က်န္တဲ့ေဆး  ေတြကိုလည္း လာမယ့္ေျခာက္လအတြင္း  ထုပ္ပိုးမႈပုံစံ ေျပာင္းသြားမယ္ ”ဟု  စက္႐ုံမွဴး  ဦးကိုကိုေအာင္က ေျပာသည္။

 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္္စဥ္ ေႁမြကိုက္ခံရသည့္လူနာ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္္ထိ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆး  အလုံးေရ ၂၇၀၀၀ ခန္႔သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္  ေဆးဝါးလိုအပ္ခ်က္ရွိခဲ့ရာမွ  ယခု  GMP ႏွင့္အညီ  တည္ေဆာက္လိုက္သည့္  ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးစက္႐ုံသစ္မွ  တစ္ႏွစ္္ လၽွင္ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးအလုံးေရ ၈၀၀၀၀ ခန္႔  ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ ေႁမြဆိပ္ ေျဖေဆး လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ပိုလၽွံသည့္ ေႁမြဆိပ္ ေျဖေဆးမ်ားကို  ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔  တင္ပို႔ေရာင္းခ် သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးဝါး စက္႐ုံ (အင္းစိန္) မွ သိရသည္။

 

“အရင္က ေႁမြကိုက္ခံရတဲ့လူနာေတြ အတြက္ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆး မလုံေလာက္တာကို အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္ေတြက တင္သြင္းရတယ္။  အဓိကျပႆနာက  အဲဒီႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့   ေႁမြရဲ႕အဆိပ္နဲ႔  ဒီႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ေႁမြက  မ်ိဳးစိတ္မတူဘူး။ မတူတဲ့အခါ  သူတို႔ထုတ္ထား တဲ့ ေႁမြဆိပ္  ေျဖေဆးက  ထိုးေသာ္လည္း  အစြမ္းထက္  မထက္    အာမ  မခံႏိုင္ဘူး။    တိုင္းျပည္မွာ   လိုအပ္တဲ့ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔  ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးစက္႐ုံ သစ္ကို တည္ေဆာက္  လိုက္ရတာပါ ”ဟု စက္႐ုံမွဴး  ဦးကိုကိုေအာင္က  ေျပာသည္။

 

ေဆးဝါးစက္႐ုံ (အင္းစိန္) ကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္္ တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ထိုးေဆး၊   အေၾကာသြင္းေဆးရည္၊ ေဆးမႈန္႔၊ ေဆးရည္  ၾကည္၊  ကာကြယ္ကုသေဆးမ်ား  စသည့္  ေဆးအမ်ိဳးေပါင္း ၁၇၉ မ်ိဳး ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိ  ၿပီး  လက္ရွိေျပာင္းလဲလာသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုကိုအေျချပဳသည့္ ေဆးဝါးမ်ားကို    တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္႐ုံသစ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးဝါး စက္႐ုံ  (အင္းစိန္) မွ သိရသည္။

 

ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးစက္႐ုံေဟာင္းကို ၂၀၁၅  ခုႏွစ္္တြင္  ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး  ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆး စက္႐ုံသစ္ကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္္တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္္ တြင္ စက္မ်ားတပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္္ ဇန္နဝါရီ  လတြင္ စက္မ်ားစမ္းသပ္ လည္ပတ္ ခဲ့ေၾကာင္း  သိရသည္။

 

ေဆးဝါးစက္႐ုံ(အင္းစိန္)မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေဆးမ်ားကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ အဓိက ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္အျပင္ စက္႐ုံအေရာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေစ်းကြက္  အတြင္းသို႔လည္း  ျဖန္႔ျဖဴးေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ထြက္လာသည့္ ေဆးမ်ားကို   အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ သိုေလွာင္ထားႏိုင္   ရန္အတြက္  WHO က  ခ်မွတ္ထားသည့္   GSP Guide Line ႏွင့္အညီ  ေဆးမ်ားကို   သတ္မွတ္ထားသည့္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုထိုင္းဆကို  ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္  အလ်ား  ေပ  ၃၀၀၊  အနံ   ေပ  ၂၀၀၊  အျမင့္ေပ  ၅၀  ရွိသည့္  အလို အေလ်ာက္  ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္  သြင္းႏိုင္၊  ထုတ္ႏိုင္မည့္  Warehouse ကို လည္း ဖြင့္လွစ္  သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္႐ုံမွသိရသည္။

 

“သာမန္အခန္းအပူခ်ိန္မွာ ထားမယ္ ဆိုရင္ ပူျပင္းတဲ့ရာသီဥတုေၾကာင့္ ေဆးအာနိသင္ အနည္းအမ်ား ထိခိုက္မယ္။ ဒီႏိုင္ငံက မိုးမ်ားတဲ့တိုင္းျပည္ဆိုေတာ့ စိုထိုင္းဆ မ်ား တယ္။  ေဆးကုန္ၾကမ္း၊  ကုန္ေခ်ာေတြ   မႈိတက္တဲ့ သက္ေရာက္မႈရွိမယ္။ မႈိတက္ရင္  ေဆးအရည္အေသြးကို ထိခိုက္မယ္။  ဒါ့ေၾကာင့္ WHO က ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း   အတိုင္း  GSP နဲ႔အညီ ေဆးေတြကို သတ္မွတ္  ထားတဲ့ အပူခ်ိန္နဲ႔ စိုထိုင္းဆကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ Warehouse ဖြင့္လွစ္သြားတာပါ” ဟု စက္႐ုံမွဴး ဦးကိုကိုေအာင္က ေျပာသည္။

 

“အဓိကရင္ဆိုင္ရတဲ့အခက္အခဲက ျပည္သူလူထုအတြက္ရည္႐ြယ္ၿပီး ေဆးထုတ္ေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္က ရည္႐ြယ္လို႔မရဘူး။ အတိမ္းအေစာင္းလည္းမခံဘူး။  လူေတြ ကို   ကယ္ဖို႔အတြက္ ထုတ္ရတဲ့ ကုန္ပစၥည္း ျဖစ္တယ္။လြယ္လြယ္ကူကူ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး အျမတ္ရလြယ္တဲ့  လုပ္ငန္းလည္း မဟုတ္ဘူး။   လူ႕အသက္ကို ကယ္ဖို႔  ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ရတဲ့အတြက္ နည္းပညာ လည္းျမင့္တယ္။ အတိမ္းအေစာင္းလည္းမခံဘူး။ အၿမဲတမ္းစဥ္ဆက္မပ်က္ထုတ္တဲ့  ေဆးေတြကို အရည္အေသြးပိုင္းမွာ အာမခံ  ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရတယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ  အခက္အခဲေတာ့ရွိတယ္”ဟု ၎က ဆက္ လက္၍ ေျပာသည္။

 

ထို႔အတူ ေဆးဝါးစက္႐ုံ (အင္းစိန္) ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွည္းကူး  ၿမိဳ႕နယ္  စစ္ပင္ေျမာက္ေက်း႐ြာတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေဆးဝါးစက္႐ုံခြဲ (႐ြာသာႀကီး)  အသည္းေရာင္ အသားဝါဘီ ကာကြယ္ေဆး စက္႐ုံမွလည္း  ရက္  (၁၀၀)   စီမံခ်က္တြင္  အသည္းေရာင္ဘီ ကာကြယ္ေဆးကို အရည္အေသြးျပည့္မီ ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳသာစြာျဖင့္  လူတိုင္းထိုးႏိုင္ရမည္ဆိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ သြားမည္  ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ စက္႐ုံမွ သိရသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးသည္  တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း  အၿမဲပ်ံ႕ႏွံ႔  ေနၿပီးကေလးေမြးၿပီးခ်င္း ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ေျခမ်ား သည့္အတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ အထူး လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာခင္ခင္ေထြး ကေျပာသည္။

 

“အဓိက ကေလး ဒို႔စ္အတြက္ ရည္႐ြယ္ ၿပီး ထုတ္လုပ္သြားမယ္။ လူႀကီး ဒို႔စ္က  ႏွစ္္စဥ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ကေန သုံးသိန္းေလာက္အထိ ထုတ္တယ္။ ကေလးဒို႔စ္အတြက္ကို မႏွစ္္ ကေန စရတာဆိုေတာ့ ဒီႏွစ္္ကစၿပီး ကေလးဒို႔စ္ကို  တိုးၿပီးထုတ္ဖို႔  ရည္႐ြယ္ထား တယ္”ဟု အသည္းေရာင္အသားဝါဘီ ကာကြယ္ေဆးစက္႐ုံ  ေဆးဝါးစက္႐ုံခြဲ (႐ြာသာႀကီး)  စက္႐ုံ  တာဝန္ခံ ေဒါက္တာခင္ခင္ေထြးက  ေျပာသည္။

 

ေဆးဝါးစက္႐ုံခြဲ(႐ြာသာႀကီး)  အသည္း  ေရာင္  အသားဝါဘီ  ကာကြယ္ေဆးစက္႐ုံမွ  Pentavalent Vaccine   ငါးမ်ိဳးစပ္ေဆးကို  WHO GMP လက္မွတ္ရထားသည့္ LG  ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ လုံေလာက္စြာျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ အျပင္  အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုပါ ျဖန္႔ျဖဴးသြားႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

အဆိုပါစက္႐ုံတည္ေဆာက္စဥ္အခါက ကေလးဒို႔စ္အတြက္ ရည္႐ြယ္တည္ေဆာက္ခဲ့ ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လူႀကီးဒို႔စ္သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္္မွစတင္ၿပီး ေမြးကင္းစမွ (၅) ႏွစ္္အထိ ထိုးႏွံရန္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး ကာကြယ္ေဆးကို  ကေလးဒို႔စ္ အတြက္  အဓိက   ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း    ေဆးဝါးစက္႐ုံခြဲ (႐ြာသာႀကီး) အသည္းေရာင္အသားဝါဘီ ကာကြယ္ေဆးစက္႐ုံမွ သိရသည္။