ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္ရြက္မယ့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန

Printer-friendly versionSend by email

ေမ ၁၈

အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း က်န္းမာေရးစနစ္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာသိပ္သည္းက်စ္လ်စ္ရန္ႏွင့္ အဆင့္အတန္းပိုမိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္၊ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲႏိုင္ရန္တို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္အေပၚ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ေဒါက္တာျမင့္ေထြး

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေမး။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း ဘယ္လိုရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြထားၿပီး ဘယ္လိုစီမံခ်က္ေတြကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမလဲဆိုတာကို သိပါရေစ။

 

ေျဖ။ လက္ေတြ႕မွာ လူေတြခံစားေနရတဲ့ က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြကို ထင္ဟပ္ဖို႔ အေျခခံကိုထားမယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ ကုသေရးဦးစီးမွဴးေတြရဲ႕အသံကို နားေထာင္မယ္။ တစ္ျပည္လုံးမွာရွိတဲ့ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို နားေထာင္မယ္။ ဒါ့အျပင္ သုေတသနရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ အေလးအနက္ထားၿပီးစဥ္းစားမယ္။

 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ လုပ္မယ္ဆိုရင္ က်န္းမာေရးစနစ္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာ သိပ္သည္း က်စ္လ်စ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာဆိုရင္ ဆုံးျဖတ္မႈအဆင့္ဆင့္ေတြက အလြန္မ်ားပါတယ္။ ဒါေတြကို တတ္ႏိုင္သမၽွေလၽွာ႔ခ်ၿပီးေတာ့ ျမန္ဆန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြလည္းလုပ္မယ္။ ဒီလိုလုပ္တဲ့ အခါမွာလည္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္း လုပ္လို႔မရပါဘူး။ INGO ေတြ၊ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္ အသင္းရွိတယ္။ သူ႕ေအာက္မွာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး လုပ္မွရပါမယ္။ အဲဒီလိုေပါင္းၿပီးလုပ္ဖို႔ စဥ္းစားထားပါတယ္။

 

ေမး။ ဘယ္လိုက႑ေတြကို ပထမဆုံး အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားပါသလဲ။

ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရက္ေပါင္း ၁၀၀ လုပ္တဲ့အခါမွာ ေရရွည္ကိုၾကည့္ၿပီးလုပ္ရမယ္။ Shot term ေလးသြားလုပ္ရင္ ဒါၿပီးရင္ၿပီးသြားမယ္။ ဘာမွျဖစ္မလာဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေရရွည္ကို ၾကည့္လုပ္ရမယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းေတြကို အခုထက္ အရွိန္အဟုန္တိုးၿပီးလုပ္ရမယ္။ ေနာက္က်န္းမာေရးပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း အရွိန္အဟုန္တိုးၿပီးေတာ့ FM Radio Station ဒါမ်ိဳးကေန ေက်းလက္အထိ အကုန္လုံးေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။

 

တစ္ခုအေရးႀကီးတာက ေရရွည္အေနနဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ဆရာဝန္ေတြရဲ႕ က်င့္ဝတ္က အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆရာဝန္ က်င့္ဝတ္ေတြကို ေဆးေက်ာင္းမွာစၿပီးေတာ့ ေတာက္ေလၽွာက္ (၆)ႏွစ္ဆက္တိုက္ သင္ဖို႔ လုပ္တယ္။ သင္မယ္။ ေဆြးေႏြးမယ္။ အဲဒီလိုပဲ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဆရာဝန္က ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး က်င့္ဝတ္ရွိတယ္။ ဒါေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္မယ္လို႔ ရည္႐ြယ္ထားတယ္။

 

ျပည္သူ႕အသံနားေထာင္ဖို႔နဲ႔ နားေထာင္လို႔ရေအာင္ ညီလာခံေတြ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အကုန္လုံး လုပ္ေပးရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာလုပ္မယ္ စဥ္းစားခဲ့သလဲဆိုေတာ့ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာလုပ္သလို (People’s health Assembly) လို႔ေခၚတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ တကယ့္ကိုေတြ႕မယ္။ ေတြ႕ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးမယ္။

 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနလည္းပါတဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕အကူအညီ အားကို ယူၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြကို အားကစားစိတ္ဓာတ္ရွိဖို႔၊ အားကစားလုပ္ဖို႔ အကုန္ လုပ္ေပးမယ္။ ဥပမာ အနည္းဆုံး စားပြဲတင္တင္းနစ္ကြင္းတို႔၊ ဘတ္စကက္ေဘာကြင္းတို႔၊ ၾကက္ေတာင္ကြင္းတို႔၊ ေဘာလုံးကြင္းကေတာ့ အေျခအေနအရ ေနရာမရွိတဲ့အတြက္ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ အလားတူပါပဲ အားကစားနဲ႔ ကာယပညာဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အကူအညီယူၿပီးေတာ့ ျပည္သူထဲမွာ အားကစားေတြ ပိုၿပီးလုပ္လာေအာင္လုပ္ေပးမယ္။

 

ေမး။ ျပည္သူေတြေမၽွာ္လင့္ေနၾကတဲ့ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းေတြၿပီးေျမာက္မႈမရွိရင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျဖည့္တင္းေဆာင္႐ြက္သြားမယ္ဆိုတာလည္းသိပါရေစ။

ေျဖ။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒါေတြကို ကိုယ္စြမ္းရွိသေ႐ြ႕၊ ဉာဏ္စြမ္းရွိသေ႐ြ႕ အားလုံးနဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ မေမၽွာ္လင့္တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ၊ ဆိုလိုတာက ဝန္ႀကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္လို႔မရတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ မရႏိုင္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း မရႏိုင္သမၽွ အဲဒီလိုျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး ဘယ္လိုျပန္ရေအာင္လုပ္မလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလုပ္မယ္။ လက္ေတြ႕မွာဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ဘယ္အရာမဆို ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ လုံး၀မရွိပါဘူး။ အဲဒီ သေဘာရွိပါတယ္။

 

ေမး။ ျပည္သူေတြ ဘက္ကေရာ ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္သလဲဆိုတာကိုလည္း အႀကံျပဳေျပာၾကားေပးပါဦး။

ေျဖ။ ျပည္သူေတြဘက္ကေတာ့ ခုနေျပာတဲ့ ညီလာခံေတြ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းကို ေျပာရမယ္။ မေျပာဘဲနဲ႔ ဆရာကို ေၾကာက္လို႔မေျပာတာ။ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာကို ေၾကာက္လို႔ မေျပာတာ လုပ္လို႔မရဘူး။ ေျပာေအာင္လည္း ဆရာတို႔ဘက္က တာဝန္ယူၿပီး သူတို႔ကို ေျပာေအာင္လမ္းခင္း ေပးရမယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္က အားမနာဘူးေျပာမယ္၊ အမွန္အတိုင္း ေျပာမယ္။ အဲ့ဒါအေရးႀကီးပါတယ္။

 

ေမး။ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားစရာရွိရင္လည္း ေျပာၾကားေပးေစလိုပါတယ္။

ေျဖ။ ျဖည့္စြက္ၿပီးေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက လူေတြက ေျပာင္းမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကိုေၾကာက္ၾကတယ္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေျပာင္းခ်င္ၾကဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လုံေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းရွိရင္ ေျပာင္းသင့္ရင္ေျပာင္းရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာေတြကိုလည္း ေျပာင္းသင့္ရင္ လုံး၀ကိုေျပာင္းရမယ္။ ေျပာင္းဖို႔ကို လုံး၀တြန္႔ဆုတ္လို႔မရပါဘူး။ ဒီလိုေျပာင္းတဲ့အခါမွာလည္း စဥ္းစားရမယ္။ ဒီလိုစဥ္းစားတဲ့ အခါမွာ အုံေလး၊ အိမ္ေလးထဲမွာမဟုတ္ဘူး။ ေခါင္းထြက္ျပဴၾကည့္ တီထြင္ ဆန္းသစ္တဲ့ေတြးေခၚမႈ (Out of the box thinking) ဒါမ်ိဳးကိုစဥ္းစားရမယ္။ တစ္ခ်ိန္လုံးကို စဥ္းစားေနရမယ္။ ဆန္းစစ္ေနရမယ္။

 

ဒီလိုလုပ္ဖို႔အတြက္ကိုလည္း (Virtual internal review technical assessment) ဆိုၿပီးေတာ့ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို ကိုယ္လုပ္တာ ဟုတ္သလား၊ မဟုတ္ဘူးလားဆိုတာကို စစ္ဖို႔အတြက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေတြ အကုန္လုံးပါတဲ့အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ဖို႔လည္းရွိတယ္။ မၾကာခင္ဖြဲ႕လည္းဖြဲ႕မယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ သူတို႔ကၾကည့္မယ္။ ဘာၾကည့္မလဲဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ လုပ္ေနတဲ့ စီမံခ်က္ေတြ၊ စီမံကိန္းေတြရွိတယ္။ ဒါေတြကို သူတို႔ကသြားၾကည့္မယ္။ ဘာေတြလိုသလဲ။ ဘာကျပင္ရမလဲ။ ဘာကေလၽွာ႔ရမလဲ။ ဒါေတြကို လုပ္မယ္။

 

ဆိုလိုတာက ဒီအဖြဲ႕သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မ်က္စိ၊ နား၊ လက္ေတြျဖစ္တယ္။ သူတို႔ အဲ့ဒီလို သြားလုပ္မယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ ရတဲ့ရလဒ္ေတြကို ယူၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စြဲေနတဲ့ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးစီမံကိန္း ၂၀၁၁ ကေန ၂၀၂၁ အထိ အဲဒီမွာေသေသခ်ာခ်ာ လက္ေတြ႕က်ၿပီး အမွန္အကန္ျဖစ္တယ္။ မလုပ္ႏိုင္တာကို လုပ္ရင္အလကားပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆြဲတဲ့စီမံကိန္းမွာေတာ့ ဒီအတိုင္း သီအိုရီအရ လုပ္ရင္ေတာ့ ကမၻာမွာ နံပါတ္တစ္ေလာက္ေကာင္းတဲ့ Plan ႀကီးျဖစ္မယ္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာ လုံး၀မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ဘာလို႔ မလုပ္ႏိုင္လဲ၊ လက္ေတြ႕ေျမျပင္မွာ ဘာျဖစ္ေန သလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မသိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္တာ ဒီဘက္သြားတယ္။ တကယ္ျဖစ္ေနတာက ဟိုဘက္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေငြကုန္အက်ိဳးမရွိတဲ့အျပင္ လူေတြ ကလည္း ပိုၿပီးေတာ့ ခုထက္ က်န္းမာေရးအေျခအေန တိုးတက္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အၿမဲတမ္းၾကည့္ေနမယ္။ ဆိုလိုတာက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အၿမဲတမ္းဆန္းစစ္ေနမယ္။ မွားရင္ျပင္မယ္။ ဒါကို လက္ခံရမယ္။

 

ေဒါက္တာသက္ခိုင္ဝင္း

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေမး။ ျပည္သူလူထုအတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလႊမ္းၿခဳံႏိုင္ေစဖို႔နဲ႔ ကုသမႈ အရည္အေသြးပိုမိုျမင့္မားလာေစဖို႔ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ဘယ္လိုစီမံခ်က္ေတြခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္ဆိုတာကို သိပါရေစ။

ေျဖ။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒ (၂၁) ခုအတြက္ လိုအပ္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြ ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္း (၃)ခုကိုလည္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ။ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ မၿပီးခဲ့ရင္ေတာ့ ျပင္ဆင္ ဖ်က္သိမ္းမႈေတြကို ဦးစီးဌာနေတြကိုယ္စား လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီေတြနဲ႔ ဆက္လက္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ကုသေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ သစ္လြင္ဆရာဝန္မ်ားအေနနဲ႔ လက္ေထာက္ဆရာဝန္ရာထူးေနရာ ၁၀၀၀ နဲ႔ သြားဘက္ ဆိုင္ရာဆရာဝန္ရာထူး ၄၂ ေနရာ စုစုေပါင္းလစ္လပ္ရာထူးေပါင္း ၁၀၄၂ေနရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားဖို႔ စီစဥ္ၫွိႏႈိင္းမႈေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေ႐ြးခ်ယ္မႈစတင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ ေဆးဘက္ႏွီးႏႊယ္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတြ၊ သူနာျပဳနဲ႔ သားဖြားဆရာမေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးကိုလည္း အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။

 

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ေဆးတကၠသိုလ္ေတြမွာ အရင္က 1st MB နဲ႔ Final Part I သင္တန္း ေတြမွာသာ သင္ၾကားေပးတဲ့ Medical ethics သင္ခန္းစာေတြကို ေဆးတကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ ေဆးပညာ ႏွီးႏႊယ္ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ဘြဲ႕ႀကိဳ၊ ဘြဲ႕လြန္အတန္းအားလုံးမွာ သင္ၾကားႏိုင္ဖို႔အတြက္ သင္ ႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။

 

ေဆးတကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ ေဆးပညာႏွီးႏႊယ္ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ စာၾကည့္တိုက္ေတြမွာ Union Catalogue System အသုံးျပဳႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။

 

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ သူနာျပဳ လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူနာျပဳ ဒီပလိုမာဝင္ခြင့္ဦးေရကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွာ သင္တန္းသားဦးေရ တိုးျမႇင့္ေခၚယူႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။

 

ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးႏိုင္ျခင္းနဲ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ျခင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)ကို သက္ဆိုင္ရာ Stakeholders ေတြဆီ ျဖန္႔ခ်ိၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကို ျပဳျပင္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။

 

ကင္ဆာေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သုေတသန ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြ၊ စာတမ္းေတြေရးသား ျပဳစုခ်က္ေတြကိုစုစည္းၿပီး က်မ္းျပဳစာရင္းစာအုပ္ ျပင္ဆင္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိျခင္းနဲ႔ Telemedicine နဲ႔ Population-based Cancer Registry တို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္က်င့္သုံးႏိုင္ေအာင္ အစပ်ိဳးေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးသုေတသနမူဝါဒကို ခ်မွတ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာန သုေတသန က်င့္ဝတ္ေကာ္မတီ ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သုေတသနစမ္းသပ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ေကာ္မတီကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ အႀကံျပဳတင္ျပျခင္း၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဌာနကို ျပန္လည္ အသိ အမွတ္ျပဳခံရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ။

 

တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ မူကြဲေနေသာ တိုင္းရင္းေဆးထုတ္လုပ္နည္း စာအုပ္ေတြ တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစဖို႔ ျပန္လည္ၫွိႏႈိင္း စိစစ္ထုတ္ေဝျခင္း၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီး ဌာနသုံး ေဆးဝါးေတြ ျပန္လည္ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔နဲ႔ လိုအပ္ေသာေဆးဝါးေတြ၊ ေဆး႐ုံသုံးပစၥည္းေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ တိုင္းရင္း ေဆးဝါးေတြေဈးကြက္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို သုံးလ တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးၿပီး ျပည္သူလူထုကို အသိေပးျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ႏိုင္တဲ့ေဒသေတြမွာ ရာသီဥတုအလိုက္ လိုအပ္တဲ့ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ။

 

အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထဲမွာ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ (၁၉) ႏွစ္ေအာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ လူငယ္ေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပဖို႔ရွိပါတယ္။

 

ေဒါက္တာျမင့္ဟန္

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ကုသေရးဦးစီးဌာန

ေမး။ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးမွာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာေတြ၊ ေသဆုံးတာေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဘယ္လိုစီမံေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ရွိပါသလဲ။

ေျဖ။ ကုသေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚမွာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ေတြေၾကာင့္ လူေတြ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတဲ့အခါမွာ အေရးေပၚသူနာျပဳယာဥ္နဲ႔အေရးေပၚေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ကုသမႈ ေပးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ေဆာင္႐ြက္မယ့္အစီအစဥ္ကေတာ့ ရန္ကုန္မႏၲေလးအျမန္လမ္းမေပၚမွာရွိတဲ့ ၁၁ ေနရာေပါ့။ တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာ မိုင္ ၄၀ ေလာက္ အကြာမွာရွိတဲ့ ေဆး႐ုံေတြကို အေျချပဳၿပီးေတာ့ လူနာတင္ယာဥ္အသစ္ေတြကို ထားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူနာတင္ယာဥ္နဲ႔အတူ ယာဥ္ေမာင္းေတြနဲ႔ အေရးေပၚေစာင့္ေရွာက္မယ့္ ဝန္ထမ္းေတြကို ၂၄ နာရီ တာဝန္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ျပည္သူေတြ အေရးေပၚေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သတင္းရရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အျမန္လမ္း ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔အတူ ဖုန္းနံပါတ္ ၁၉၂ ကို ဆက္သြယ္ၿပီး အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီသတင္းေပးရင္ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျမန္လမ္းေပၚမွာ အေရးေပၚကုသ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေပၚေပါက္ေရးအတြက္က ပညာရပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အေရးေပၚ ေဆးပညာကုသမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) က ပံ့ပိုး ထားပါတယ္။ ဒီစနစ္မွာ ေနျပည္ေတာ္ ခုတင္ (၁၀၀၀) ေဆး႐ုံမွာ Command and Control Center ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သယ္ေဆာင္မႈတင္မကဘဲ ထိေရာက္တဲ့ အေရးေပၚေဆးပညာနဲ႔ လူနာေတြရဲ႕အသက္ ကို ကယ္တင္ႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားမယ့္ စီမံခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

ေဒါက္တာသန္းထြဋ္

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန

ေမး။ ဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ျပည္သူ႕အတြက္ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္မွာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ဘယ္က႑ေတြကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ သြားမယ္ ဆိုတာကို သိပါရေစ။

ေျဖ။ ႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္းမွာ ၿပီးသြားမယ့္ဟာေတြလည္းပါတယ္။ အစျပဳရမယ့္ဟာေတြလည္း ပါပါတယ္။ စားသုံးဆီကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ စားသုံးဆီ ကိစၥဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ ေန႔စဥ္နဲ႔အမၽွ အဓိက စားသုံးေနၾကပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေရာေႏွာဆီကိစၥ FDA နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေဆြးေႏြးမယ့္ကိစၥက တကယ္ပဲ အရည္အေသြးျပည့္၀ၿပီးေတာ့ အရည္အေသြးမီစားသုံးဆီကိစၥျဖစ္ဖို႔အတြက္ နည္းပညာပိုင္းေရာ၊ ဥပေဒပိုင္းေရာ ဘက္ေပါင္းစုံ၊ လူေပါင္းစုံပါဝင္တဲ့ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္ေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြပါမယ္။ ပညာရွင္ေတြပါမယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြလည္းပါမယ္။ ေမ ၁၇၊ ၁၈ ရက္လို႔ ရည္မွန္း ထားပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ စားသုံးဆီဟာ တကယ္ပဲ အရည္အေသြးျပည့္မီရဲ႕လား၊ လုပ္သားျပည္သူ ေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ကင္းရဲ႕လား၊ တိတိက်က် အေျဖထြက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေနာက္တစ္ခုက အစားအေသာက္ေတြ၊ အလွကုန္ေတြ၊ ေဆးဝါးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနရတာ ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ Pre market နဲ႔ တစ္ခုက Post market ျဖစ္ပါတယ္။ ေဈးကြက္မတင္မီစစ္ေဆးတာကေတာ့ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတြ၊ ဥပေဒေတြရွိၿပီးသားပါ။ ဒါေတြနဲ႔အညီ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လုပ္သား ျပည္သူေတြဆီကို တိုက္႐ိုက္ေရာက္တဲ့ Post market ျဖစ္ပါတယ္။ ေဈးကြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ အဲဒါကိုေတာ့ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ ပိုၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ယူၿပီးလုပ္ပါမယ္။ ဒီမွာလည္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။

 

တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနက လစဥ္လစဥ္ Plan ဆြဲၿပီးေတာ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အႏွံ႔မွာ ဒီေဈးကြက္ကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္မလဲဆိုတာ လစဥ္ Plan ရွိပါတယ္။ ဒါပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္မယ့္ ကိစၥပါ။ လစဥ္လုပ္ေနတာပါ။ အထူးကိစၥ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေကာ္ဖီမစ္စက္႐ုံဝင္ၾကည့္တာမ်ိဳးတို႔ အဲဒီအထူးကိစၥေတြကို အဖြဲ႕ေပါင္းစုံပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕၊ မီဒီယာေတြ ပါပါတယ္။ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ အထူးကိစၥေပါင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဘယ္ခ်ိန္၊ ဘယ္ကာလမွန္းမသိတဲ့ ေဈးကြက္ကို ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့၊ အတုအပျဖစ္တဲ့၊ အႏၲရာယ္ျပင္းတဲ့ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါးေတြ၊ လူသုံးကုန္အလွျပင္ပစၥည္းေတြကို ရွာေဖြျခင္းေတြကိုလုပ္ပါမယ္။

 

ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ FDA အေနနဲ႔ကေတာ့ တရားမဝင္တဲ့ အစားအေသာက္ေဆးဝါးေတြ၊ လူသုံးကုန္အလွကုန္ေတြကို ရွာတယ္၊ ေဖြတယ္ ၿပီးရင္တရားစြဲဆိုေပးမယ္။ ဒါေတြနဲ႔ ပိုၿပီးထိေရာက္ေအာင္အေရးယူမယ့္ ၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးႀကီးတစ္ခု ျပဳလုပ္ပါမယ္။ အဲဒီမွာ ျပည္သူေတြ ကိုယ္စားျပဳတဲ့၊ ျပည္သူက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္းပါမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲေတြ ႏွီးႏႊယ္ပတ္သက္တဲ့ ဌာနေတြေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ စည္ပင္သာယာ၊ အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာန စတဲ့ ဒီဌာနေတြနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ေနရတဲ့ ဌာနေတြ၊ ေနာက္တစ္ခါ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕ေတြ အဲဒီက ပုဂၢိဳလ္ေတြအစုံပါမယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျမင္ျမင္သာသာ မီဒီယာမ်ားပါ ပါၿပီးေတာ့ အစည္းအေဝးလုပ္ဖို႔ရွိပါတယ္။ အစားအေသာက္ေတြ၊ ေဆးဝါး၊ လူသုံးကုန္ အလွကုန္ေတြ၊ ေဆးပစၥည္းေတြ အႏၲရာယ္ကင္းႏိုင္ဖို႔ဆိုတာက အားလုံးက အသိပညာရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ပညာေပး လုပ္ငန္းေတြကို အရွိန္ျမႇင့္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းေပါင္းစုံနဲ႔ ပညာေပးပါမယ္။ ေဟာေျပာပြဲေတြ ရွိမယ္။ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြရွိမယ္။ ျငဴဘသေမိ ေတြရွိမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ပညာေပး ရမယ့္အုပ္စုကေတာ့ ထုတ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သူေတြ၊ ေရာင္းခ်သူေတြ၊ ဒီလူေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဘယ္လိုထုတ္လုပ္ပါ၊ ဘယ္လိုေရာင္းခ်ပါ၊ ဘယ္လိုသိုေလွာင္ပါ၊ ဘယ္လိုျဖန္႔ျဖဴးပါဆိုတဲ့ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

 

ေဈးကြက္ထဲမွာရွိေနတဲ့ တရားမဝင္ အစားအေသာက္ေတြ၊ ေဆးဝါးေတြ၊ လူသုံးကုန္ အလွကုန္ေတြေရာ ေစာေစာကေျပာခဲ့ တဲ့အတိုင္းပါပဲ။ Post market Survey နဲ႔ အဓိကသြားပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ ပုံမွန္သြားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကတစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီအျပင္ အထူးကိစၥအေနနဲ႔ ေစာေစာကေျပာခဲ့သလိုပဲ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒီသုံးလမွာ အေရအတြက္တိုးၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ စစ္ေဆး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေတြကိုလည္းပဲ အေရအတြက္ တိုးၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

အဲဒီမွာ မဟာဗ်ဴဟာေတြရွိပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာကိုေတာ့ 3L လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ပထမ L ကေတာ့ Law and Legislation  (ဥပေဒကြပ္ကဲၾကပ္မတ္ျခင္းေပါ့)။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အစားအေသာက္ဥပေဒဟာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တုန္းက ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သိပ္ေခတ္မမီေတာ့ဘူး။ ဒီအတြက္ အသစ္ျပန္ဆြဲေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ေတြ၊ ျပည္တြင္းက ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါတယ္။ ပထမမူၾကမ္း ၿပီးေနပါၿပီ။

 

ေနာက္ထပ္ဥပေဒကေတာ့ Medical Device Law လို႔ေခၚပါတယ္။ အလွကုန္နဲ႔ ေဆးပစၥည္းဆိုင္ရာဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါလည္းပဲ မၾကာခင္ First Draft ထြက္ပါမယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ေဆးဝါးဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ စေပၚတာေတာ့ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ေပၚတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ Reverse လုပ္ထားပါတယ္။ သူ႕ကိုလည္းျပန္ၿပီးေတာ့ Review လုပ္ေနပါတယ္။

 

ဒုတိယ L က Laboratory ပါ။ သူ႕ကို ISO 17025 လို႔ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအသိ အမွတ္ျပဳတဲ့ Laboratory ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ရွိပါတယ္။ သူ႕မွာ ႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ Microbiology လို႔ေခၚတဲ့ အဏုဇီ၀အပိုင္းရယ္၊ Chemistry လို႔ေခၚတဲ့ ဓာတုအပိုင္းရယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ပိုင္းစလုံးကို ISO ရဖို႔အတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

 

ေနာက္တစ္ခါ သူ႕အတြက္လိုအပ္တဲ့ Facility လို႔ေခၚတဲ့ ဓာတ္ခြဲပစၥည္းေတြကိုလည္းပဲ ဒီသုံးလအတြင္းမွာ စၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုမွာယူဝယ္ယူၾကမလဲဆိုတာကို အဖြဲ႕နဲ႔ စနစ္က်ေသာ Tender စနစ္နဲ႔ ဒီသုံးလ အတြင္းမွာ ေဆာင္႐ြက္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ေနာက္ထပ္ L ကေတာ့ Link ေပါ့။ ဒါ ဘာနဲ႔ႏႊယ္လဲဆိုေတာ့ ေစာေစာကေျပာတဲ့ Post market Survey နဲ႔ ျပန္ႏႊယ္ပါတယ္။ Local Link လို႔ေခၚတဲ့ ျပည္တြင္းကြန္ရက္ အဖြဲ႕အစည္းကို ထူေထာင္ထားပါတယ္။ အလားတူပဲ Asean Link ဆိုတာရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕နဲ႔ ဒီရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ကိစၥေလးေတြရွိပါတယ္။ အနည္းဆုံး သုံးခု အဆင့္ျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခုကေတာ့ International Link မွာ Interpol လို႔ေခၚတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္။ ထူးျခားထိေရာက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ျခင္း၊ ထူးျခား ထိေရာက္တဲ့ တရားမဝင္ ပစၥည္း၊ ေဆးပစၥည္းေတြ၊ အလွကုန္ေတြ၊ လူသုံးကုန္ေတြ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေဒါက္တာစိုးလြင္ၿငိမ္း

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန

ေမး။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေနထိုင္တဲ့ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ က်န္းမာေရး က႑ နိမ့္က်ေနမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျဖည့္တင္းေဆာင္႐ြက္မယ့္အစီအစဥ္ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းမွာ ပါပါသလား။

ေျဖ။ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထုရဲ႕ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း တိုးတက္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန၊ ေဆးခန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ community clinic လို႔ေခၚပါတယ္။

 

အဲဒီေဆးခန္းကဘာလုပ္ေပးမလဲဆိုရင္ အသက္ (၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြ၊ ဖ်ားနာတာကအစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္ဆိုင္ရာအေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ စမ္းသပ္ေပးမယ္။ ေဆးကုေပးမယ္။ လိုအပ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေရးေပၚ ေဆး႐ုံေတြကို လႊဲေပးတာေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္။

 

ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေဆးခန္း child clinic က ဘာကိုပါလုပ္ေပးသလဲ ဆိုရင္ ကေလးေတြကို ကာကြယ္ေဆးထိုးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုပါ လုပ္ေပးတယ္။

 

ေနာက္တစ္ခုက MCH clinic ပါ၊ MCH clinic ဆိုတာက ကေလးေတြကိုလည္း ၾကည့္တယ္။ အေမေတြကိုလည္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ ကို ေန႔စဥ္ေဆးခန္း ဖြင့္ၿပီးေတာ့ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးတယ္။

 

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ သက္ႀကီး႐ြယ္အို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးခန္းပါ။ အရင္တုန္းကေတာ့ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနတစ္ခုေအာက္မွာ RHC လို႔ေခၚပါတယ္။ သူက ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းကိုပဲလုပ္တယ္။ ကုသေရးလုပ္ငန္းကို မလုပ္ဘူး။ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီေဆးခန္းထဲမွာပဲ ဒီက်န္းမာေရးဌာနထဲမွာပဲ ေဆးခန္းသုံးခုကို ထည့္လိုက္တာပါ။ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာဆိုရင္ တစ္ေန႔ကို ၅၀ ကေန ၁၀၀ ေလာက္ အဘိုး အဘြားေတြ လာၿပီးေတာ့ျပၾကပါတယ္။

 

အခုေလာက္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ community clinic ေတြ အခု ဒီေက်းလက္ေဒသအေျချပဳ က်န္းမာေရး ေဆးခန္းေတြဟာ ဆိုရင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြနဲ႔တင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ရပ္႐ြာမွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြကလည္း လုပ္အားေပးေတြအေနနဲ႔ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပိုၿပီးေတာ့ ထိေရာက္ပါတယ္။

 

ျပည္သူလူထုအေျချပဳ က်န္းမာေရး ေဆးခန္းေတြဖြင့္ရတာေတာ့ နည္းနည္းအခက္အခဲရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္းပဲ ႐ြာလူထုက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ အိမ္ (သို႔မဟုတ္) ေနရာ တစ္ေနရာမွာ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာမေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။

 

ဟုတ္ကဲ့။ အခုလို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေျဖၾကားေပးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနဲ႔ တာဝန္ရွိသူအားလုံးကို အမ်ားႀကီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။