လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရြာသူ ရြာသားအခ်ိဳ႕ နာမက်န္းျဖစ္၍ ေသဆံုးမႈမ်ားရွိ ဗဟိုအဆင့္အဖဲြ႔ႏွင့္ အထူးကုဆရာဝန္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ေဆးအဖဲြ႔ပူးေပါင္းကာ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္ ဩဂုတ္ ၇

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ ထန္ေခၚလာမားေက်း႐ြာႏွင့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ ကဲဆန္ဆာလင္၊ ကဲဆန္ကာလန္၊ ကဲဆန္ေဘာက္လြန္၊ ကဲဆန္လုံက်န္းေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ႐ြာသူ ႐ြာသားအခ်ိဳ႕ နာမက်န္းျဖစ္၍ ေသဆုံးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိေသာေၾကာင့္ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမႉး၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ကာေရာ္ေနာက္ၫို ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမွ သားဖြားဆရာမက ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္မွစ၍ လည္းေကာင္း၊ ထန္ပါေခြတိုက္နယ္ ဆရာဝန္ဦးေဆာင္ေသာ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕က ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္မွစ၍လည္းေကာင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

 

ထန္ေခၚလာမားေက်း႐ြာသည္ လဟယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္ ၄၀ ခန္႔ ကြာေဝးၿပီး အနည္းဆုံး ႏွစ္ရက္ခန္႔ သြားလာရေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္ ေဒသျဖစ္ၿပီး ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕၏ ကနဦးစုံစမ္းမႈအရ အဆိုပါေက်း႐ြာတြင္လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၃၅၀ ခန္႔ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဇြန္ ၆ ရက္မွ ဩဂုတ္ ၄ ရက္အတြင္း စုစုေပါင္း လူ ၂၅ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသူအမ်ားစုသည္ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ အေရျပားတြင္ အနီစက္ထြက္ျခင္း စသည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသူမ်ားတြင္ အငယ္ဆုံးအသက္မွာ (၁)ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အႀကီးဆုံးအသက္မွာ (၉၄)ႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသူအမ်ားဆုံး၏ အသက္အုပ္စုမွာ(၁)ႏွစ္ႏွင့္ (၁၂) ႏွစ္ၾကား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါေက်း႐ြာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ အျခားေက်း႐ြာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း တိရစၧာန္မ်ားအစုလိုက္ေသဆုံးမႈ သတင္းရရွိမႈမရွိေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

 

ထန္ပါေခြတိုက္နယ္ဆရာဝန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕မွ ထန္ေခၚလာမားေက်း႐ြာတြင္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္အထိ ယာယီေဆးခန္းဖြင့္လွစ္၍ ေဆးကုသမႈေပးခဲ့ရာ လာေရာက္ ျပသသူလူနာ ၁၆၂ ဦးအနက္ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ မ်က္စိနီရဲျခင္းႏွင့္ အေရျပားတြင္ အနီစက္ထြက္ျခင္း ေရာဂါလကၡဏာရွိသူ ၁၄ ဦး ေတြ႕ရွိကုသမႈေပးခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္မွစ၍ ကာေရာ္ေနာက္ၫို ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမွ လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမႉးႏွင့္ သားဖြားဆရာမ တို႔က ထန္ေခၚလာမား ေက်း႐ြာတြင္ ယာယီေဆးခန္းဖြင့္လွစ္၍ ကုသမႈေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

 

ထန္ေခၚလာမားေက်း႐ြာမွ လူနာ ငါးဦး၏ ေသြးနမူနာကို အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈ ဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)သို႔ ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ရာ လူနာ သုံးဦးတြင္Measles IgM Ab ELISA– Positive ျဖစ္ေၾကာင္း ဩဂုတ္ ၅ ရက္တြင္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ကို ဝက္သက္ေရာဂါ အစုလိုက္ျဖစ္ပြားမႈဟုသတ္မွတ္၍ ေဒသတြင္း ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ဝက္သက္ေရာဂါ တုံ႔ျပန္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

 

ဩဂုတ္ ၅ ရက္တြင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ကူးစက္ဆရာဝန္ႀကီးႏွင့္ ငွက္ဖ်ားဆရာဝန္ႀကီး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗဟိုအဆင့္ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ ကူးစက္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ခႏၲီးခ႐ိုင္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံမွ အထူးကုဆရာဝန္တို႔ပါဝင္ေသာ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕တို႔သည္ တပ္မေတာ္ေဆးအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ ထန္ေခၚလာမား ေက်း႐ြာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာ မ်ားသို႔ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

 

နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္မွ ဩဂုတ္ ၂ ရက္အထိ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ေရာင္ရမ္းျခင္း လကၡဏာမ်ားျဖင့္ အသက္(၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၁၁ ဦး၊ အသက္(၂၄)ႏွစ္ တစ္ဦး၊ အသက္(၅၄)ႏွစ္ တစ္ဦး ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း ၁၃ ဦးရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ ဩဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ဒုံဟီးတိုက္နယ္ဆရာဝန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕က သြားေရာက္၍ ေဆးကုသမႈေပးျခင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည္။ ဗဟိုအဆင့္ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕သည္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အဆိုပါေက်း႐ြာမ်ား သို႔လည္း ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ရာသီဥတုအေျခအေန ေကာင္းမြန္ပါက တပ္မေတာ္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳ၍ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ထားရွိၿပီးျဖစ္သည္။

 

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိုးလြင္ၿငိမ္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမႉးေဒါက္တာသံလြင္ထြန္းတို႔ ဦးေဆာင္၍ ကူးစက္ဆရာဝန္ႀကီး ငါးဦး ပါဝင္ေသာ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕က ဩဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ေဆးကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝက္သက္ေရာဂါတုံ႔ျပန္ကာကြယ္ ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နာဂေဒသ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။