အမ်ဳိသားလံုျခံဳေရး

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္မွ တံု႔ျပန္ေျပာၾကား

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္မွ တံု႔ျပန္ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အသြင္သဏၭာန္ျဖင့္ ယူနီေဖာင္းမ်ား ဖန္တီးဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္း မျပဳၾကရန္ ႏွင့္ ဝတ္ဆင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္

ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အသြင္သဏၭာန္ျဖင့္ ယူနီေဖာင္းမ်ား ဖန္တီးဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္း မျပဳၾကရန္ ႏွင့္ ဝတ္ဆင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္

စတုတၳအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ဗဟိုအဆင့္ အစည္းအေဝးမွ ပူးတြဲသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္

စတုတၳအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ဗဟိုအဆင့္ အစည္းအေဝးမွ ပူးတြဲသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္

အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

သာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေသနတ္မ်ားဖမ္းဆီးရမိခဲ့မႈနွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ယမ္းေတာင့္၊ ဒီတုိေနတာနွင့္ ယမ္းႀကိဳးေခြမ်ား ထပ္မံသိမ္းဆည္းရရွိ၊ ကြင္းဆက္တရားခံမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေရး ဆက္လက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္႐ွိ

သာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေသနတ္မ်ားဖမ္းဆီးရမိခဲ့မႈနွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ယမ္းေတာင့္၊ ဒီတုိေနတာနွင့္ ယမ္းႀကိဳးေခြမ်ား ထပ္မံသိမ္းဆည္းရရွိ၊ ကြင္းဆက္တရားခံမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေရး ဆက္လက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္႐ွိ

သာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေသနတ္မ်ားဖမ္းဆီးရမိ၊ ဆက္စပ္တရားခံႏွင့္ ကြင္းဆက္တရားခံမ်ား ဆက္လက္စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိ

သာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေသနတ္မ်ားဖမ္းဆီးရမိ၊ ဆက္စပ္တရားခံႏွင့္ ကြင္းဆက္တရားခံမ်ား ဆက္လက္စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိ

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္ ဦးေသာင္းထြန္းတို႕က သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမ

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္ ဦးေသာင္းထြန္းတို႕က သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမ

အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့

အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့

ရွိရင္းစြဲ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသလို မိတ္ေဆြသစ္ေတြ တိုးပြားေအာင္၊ ရင္းႏွီးမႈေတြရေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္ (အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း)

ရွိရင္းစြဲ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသလို မိတ္ေဆြသစ္ေတြ တိုးပြားေအာင္၊ ရင္းႏွီးမႈေတြရေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္ (အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း)

Pages